Národní svatováclavská pouť 2015

Národní svatováclavská pouť 2015
24. září 2015 Archiv článků public Autor: Helena Horáková

Program svatováclavské pouti začíná již 27. září 2015 večer.

Národní svatováclavská pouť 2015

Letošní svatováclavská pouť bude pozoruhodná přítomností dvou významných hostů. Oslav se zúčastní arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslav Ševčuk a arcibiskup z Minsku Tadeusz Kondrusiewicz.

Poutní mše svatá na  Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi začíná 28. září 2015 v 10. hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. František Radkovský, kazatelem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Program svatováclavské pouti začíná již 27. září večer. Tak jako loni se i letos v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy jsou z Pražského hradu do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, v celé zemi rozezní zvony vybízející věřící ke spojení ve společné modlitbě za náš národ. V 19.50 hodin přijíždí relikvie sv. Václava do Boleslavi. Její příjezd bude očekávat pražský arcibiskup spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert.

Ústředním bodem celé svatováclavské slavnosti bude koncelebrovaná mše svatá, která 28. září začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude Mons. František Radkovský, kazatelem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mše svatá bude vysílána v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Po skončení bohoslužby bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava po celý den až do 16.50 hodin vystavena lebka sv. Václava, kterou budou střežit duchovní a členové Hradní stráže. Od 13.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. Město Stará Boleslav očekává jako každý rok kolem 3000 návštěvníků. Mezi nimi to budou také významní představitelé naší země.

Tradice, kterou tak mocně rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena společným úsilím Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána, Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, České biskupské konference a Arcibiskupství pražského v roce 2003. Postupem času se k této tradici poutí ke kořenům křesťanské kultury po staletí formující český národ a českou státnost přidaly také další instituce. Národní svatováclavská pouť se v průběhu devíti ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav u příležitosti Národní svatováclavské pouti papež Benedikt XVI.

Další informace:
Přijíždějí biskupové z Kyjeva a Minsku - http://www.apha.cz/prijizdi-biskupove-z-kyjeva-a-minsku
Svatováclavské putování i zastavení - http://www.apha.cz/svatovaclavske-putovani-i-zastaveni
Více o dopravě a programu - http://www.staraboleslav.com.

Aleš Pištora, tiskový mluvčí

Svatováclavské putování i zastavení

V neděli 27. září 2015, den před svátkem sv. Václava, vyjde od kostela Všech svatých na Hradě pražském procesí, které projde Prahou s kopií Palladia země české. Pouť bude zahájena ve 13.00 hodin mší svatou. Její účastníci dorazí v 17.00 hodin na Václavské náměstí, aby se zde zúčastnili „Svatováclavského zastavení“, kterému bude přítomen také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Duchovního zastavení pod sousoším sv. Václava se kromě pražského arcibiskupa zúčastní také vzácní hosté letošních oslav, kterými jsou archieparcha kyjevský Svjatoslav Ševčuk a arcibiskup z Minsku Tadeusz Kondrusiewicz. Přítomné osloví rovněž starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, radní pro kulturu Jan Wolf a další známé osobnosti. Kromě zamyšlení na téma národního patrona zazní také modlitby a Svatováclavský chorál spolu se státní hymnou. Hosté si budou moci poslechnout hudbu Adama Michny z Otradovic, Henryho Purcella či Jiřího Ignáce Linky.

Svatováclavské putování Prahou, v předvečer slavnosti Svatého Václava, bude vedeno po významných a posvátných místech města Prahy. Pouť bude zahájena ve 13.00 hod mší svatou za český národ v kostele Všech svatých na Hradě pražském a uctěním sv. Prokopa. „Po vzoru zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava chceme přijmout a nést Palladium jako symbol duchovního dědictví a přinášet víru, naději a lásku do všech končin naší země,“ říká za občanské sdružení Česká republika pro Ježíše P. Jiří Koníček. Samotné Palladium bude poutníkům předáno ve 14.00 hodin ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály. Procesí poté zamíří ke kostelu sv. Mikuláše na Malou Stranu a dále přes Karlův most do kostela sv. Františka v klášteře křižovníků a do chrámu Matky Boží před Týnem. Svatováclavské putování Prahou bude zakončeno v 17.00 hodin na Václavském náměstí účastí na Svatováclavském duchovním zastavení pod sochou sv. Václava. Více na www.viraanadeje.cz.