Diecézní charita Brno vyhlásila materiální sbírku na uprchlíky

Diecézní charita Brno vyhlásila materiální sbírku na uprchlíky

Posláním naší organizace je pomoc lidem bez ohledu na rasu, pohlaví a náboženskou příslušnost. Žádný člověk neprchá tisíce kilometrů do neznáma jen kvůli tomu, aby zažil dobrodružství, ale z bytostního strachu o svůj život. Nebuďme lhostejní! Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat!

Ve dnech od 1. 9. do 25. 9. 2015 vždy od 8.00 do 17.00 hod. mohou lidé darovat na pomoc uprchlíkům zejména oděvy a hygienické potřeby v sídle Charity na Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Všechny materiální a peněžní dary budou použity na okamžitou pomoc uprchlíkům v provizorních evakuačních centrech u státních hranic na území Jižní Moravy a v Přijímacím středisku Zastávka u Brna, se kterým spolupracujeme. Diecézní charita Brno má15 letou pozitivní zkušenost s integrací migrantů.

Seznam věcí a podrobnosti naleznete na webu.   

Posláním naší organizace je pomoc lidem bez ohledu na rasu, pohlaví a náboženskou příslušnost. Žádný člověk neprchá tisíce kilometrů do neznáma jen kvůli tomu, aby zažil dobrodružství, ale z bytostního strachu o svůj život. Nebuďme lhostejní! Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat!

O. Haičman, ředitel Diecézní charity Brno

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

vedoucí Oddělení kontaktů s veřejností (PR) 

Diecézní charita Brno – Charita ČR
tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
tel. 604 337905, 545 426 633

diana.kosinova@charita.cz
www.dchb.charita.cz

Video o Diecézní charitě Brno:
www.youtube.com/watch?v=HZTHVjnHPCI
Podpořte lidi v existenciální nouzi dárcovskou sms ve tvaru

DMS DCHB na č. 877 77, cena sms je 30,- Kč, z toho 28,50 Kč získá naše organizace, více na www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME!

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo g moll - Allegro ma non troppo; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony