Den Charity 2016

Den Charity 2016

V průběhu měsíce září a počátkem října 2016 v rámci celostátní kampaně Den Charity pořádají místní Charity osvětové a kulturní akce.

Den Charity 2016

V průběhu měsíce září a počátkem října 2016 v rámci celostátní kampaně Den Charity pořádají místní Charity osvětové a kulturní akce. Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s činností a posláním Charity ČR, představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení, ale třeba také poradit či nasměrovat jedince v těžkých životních situacích.

V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.

Adresář Charity ČR 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony