Papež: Cesta sv. Františka k sultánovi byla poselstvím míru a bratrství

Papež: Cesta sv. Františka k sultánovi byla poselstvím míru a bratrství
1. března 2019 Události Autor: Filip Breindl

V Egyptě ode dneška do neděle probíhají oslavy 800. výročí setkání svatého Františka z Assisi se sultánem Al-Kamilem Al-Malekem, k němuž došlo během bojů jedné z křížových výprav ve 13. století. Papeže Františka zastupuje prefekt kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri.

Tento týden zúčastnil slavnostního položení základního kamene několika egyptských kostelů, mimo jiné katolického chrámu v Luxoru, který má nahradit původní kostel zničený před třemi lety požárem. Na oslavy přijel také generální představený františkánů Michael Perry. Papež ve svém poselství napsal, že tehdejší cesta svatého Františka ukazovala, jak si cenil míru a bratrství. Římský biskup vyzval, aby se uskutečňovaly plány dialogu, smíření a spolupráce mezi křesťany a muslimy a aby nikdo nepodléhal pokušení násilí, zejména pod náboženskou záminkou.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony