Poznámka: Honem ven z Cimrmanovy slepé uličky

Poznámka: Honem ven z Cimrmanovy slepé uličky
11. září 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Minulý komentář poukázal na spojitost čínských postojů k České republice s jednou z příhod dobrého vojáka Švejka. I když by se jeho postavou dalo poměřovat mnohé z nynějšího tuzemského dění kolem šíření koronaviru, pomůžeme si tentokrát legendárním Járou Cimrmanem. Žádná legrace to ale nebude.

Cimrman kromě jiných schopností vynikal jako pionýr slepých uliček a jednu takovou můžeme považovat za ryze český příspěvek globálnímu boji s pandemií: Berme jako potvrzenou skutečnost, že nad koronavirem nezvítězí politický marketing. Cenné poznatky do této spleti slepých uliček přicházejí i odjinud, zejména od alfa-samců světové politiky, kteří se pandemii rozhodli zdolávat svým charismatem, případně okázalým ignorováním. Originalita českého přístupu spočívá v očekávání, že se vytváření akčního mediálního obrazu nějak potká s cílem zahnání koronaviru do defenzívy. Zdá se však, že verbální chvála údajně fungující chytré karantény nebo řečnické výkony premiéra Babiše o vlastním „makání“ zcela nezabírají.

Má-li se tedy něco vypnout, abychom epidemickou situaci vylepšili, lze v první řadě navrhnout vládní sebepropagaci a celkový marketingový přístup. To ale není jen záležitostí těch nahoře, kteří místo nějaké strategie bedlivě naslouchají náladám v podpalubí, aby je ukonejšili. (Je zajímavé, jak v tom opomíjejí Cimrmanovu metodu trestání učitele učitelem – jak by vyznělo premiérovo „odcházím do karantény. Neplačte, sami jste si to zavinili.“) Přetrvá-li na straně veřejnosti přesvědčení, že je vše v pořádku, můžeme očekávat pokračování horečné sebepropagace v kombinaci s nečinností tam, kde je potřeba. Bez ohledu na skutečnost, že se v tu chvíli vláda velmi přiblíží Cimrmanovu obrazu drobného škudlila (srovnej jeho bohaté dotování trati z Poznaně do Krakova vlastními penězi i pražci a důmyslné obcházení platby poštovného s nynější rozpočtovou politikou), půjdeme tou slepou uličkou dále.

Země, které se zatím s pandemií vyrovnávají relativně dobře (jako nyní velmi sledovaný Tchaj-wan), zdobí kombinace účinných opatření na všech úrovních s důvěrou veřejnosti v jejich smysluplnost. Tímto směrem je třeba se vydat, i kdybychom se museli učit jinou píseň proti trudomyslnosti, než tu stávající „jen jeden z národů neskoná, hrůzy covidu slavně překoná – Čech se přizpůsobí.“

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony