Poznámka: Čínský vztek, důstojnost na prodej a dobrý voják Švejk

Poznámka: Čínský vztek, důstojnost na prodej a dobrý voják Švejk
2. září 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Čína rozezlená přítomností české delegace na Tchaj-wanu popustila uzdu emocím - Peking prý přiměje předsedu Senátu Miloše Vystrčila zaplatit vysokou cenu, jak sdělil ministr zahraničí Wang I. Dle nepodepsaného komentáře čínského vládního listu Global Times se rozhněvaný čínský lid dožaduje sankcí či přerušení diplomatických styků s ČR. Celé dění skýtá cenné poznatky o tom, jak o vztazích s naší zemí uvažuje politická elita Pekingu. Navíc má jednu půvabnou paralelu.

Člověku obeznámenému s příhodami dobrého vojáka Švejka totiž při četbě čínského textu - žánrově spíše něčím mezi legendou a apokalypsou než politickým komentářem - vytane na mysli pasáž z pobytu vojska v Királyhidě, kde po jistém incidentu začnou v maďarském tisku vycházet značně protičesky naladěné komentáře. Slovy autora Jaroslava Haška: "Jako by byli přišli čeští vojáci, porazili redaktora a šlapali mu bagančaty po břiše a ten by řval bolestí a někdo si to stenografoval." Jestliže takové dojmy přináší i četba Global Times, ještě větší překvapení nabídne srovnání textu s údajnými výkřiky uherských žurnalistů ve Švejkovi: "Nemůžeme se v této dějinné chvíli mlčky dívati na hrstku lidí, kteří by chtěli se pokoušet z nacionálních místních důvodů rušit sjednocenou práci (...)Nemůžeme mlčky opominout tyto hnusné zjevy výbuchů chorobné duše, která touží jen po rozražení jednomyslnosti v srdcích národů. (...) Jestlipak někteří příslušníci toho národa (...) ještě dnes nechápou situaci, ať zůstanou hezky zticha, neboť ve válce takové lidi kulka, provaz, kriminál a bajonet naučí již poslouchat a podřídit se nejvyšším zájmům naší společné vlasti.“ Pester Lloyd 1914, nebo Global Times 2020? Vypadá to, že čínští komunisté (nebo alespoň Jiří Ovčáček, jenž Vystrčilovi chabě vmetl Napoleonský komplex) ani nemuseli nic vymýšlet.

Tento literární objev by snad mohl udělat za celou záležitostí kolem placení vysoké ceny tečku spolu s podotknutím, že už je doufejme jasné, že servilní přístup vůči Číně nefunguje - nepřináší ani slibované investice a pracovní místa, natož nějakou shovívavost nebo velkorysost, kterou si spřátelené státy vůči sobě obvykle projevují. Čínský lid (rozuměj komunistická strana) předchozí projevy podřízenecké podlézavosti nehodnotí jako gesta přátelství, nýbrž slabosti. Skrývat to za pragmatický přístup k jedné z globálních velmocí nemá oporu v realitě, když pomineme, že mnohdy za tímto postojem stojí konkrétní zájmové skupiny, nikoli zájem České republiky. Prodávat vlastní důstojnost a dobrovolně přepouštět rovnocenné postavení nepřináší ani ty minimální výhody, jak ukazují čínské výpady vůči Česku. Pokud v této strategii setrváme, přimějeme se k tomu placení vysoké ceny sami. A švejkování nepomůže.

Filip Breindl

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony