Nepřípustný trest smrti? Víme o tom své, třeba před 67 lety v Jihlavě

3. srpna 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

3. srpna 1951, měli popravčí v Jihlavě neobvykle napilno i v rámci jinak dosti krvavých let po nástupu komunistické totality. 67. výročí popravy sedmi odsouzených v takzvaném babickém případu - včetně katolických kněží Václava Drboly (foto) a Františka Pařila, Jan Bula byl oběšen později - přichází den poté, co Vatikán oznámil, že formulace katechismu o trestu smrti se změní a nově vyjádří absolutní nepřijatelnost tohoto trestu.

To neznamená, že by dosavadní církevní nauka pohlížela na zmíněnou masovou popravu nějak jako na něco legitimního - už úvod stávajícího znění článku 2267 Katechismu katolické církve stanoví jako podmínku přípustnosti absolutního trestu skutečnost, "že je s plnou jistotou určena totožnost a odpovědnost viníka", nemluvě o pokračování "pokud je toto jediná možnost účinné ochrany lidských životů před útočníkem. Dostačují-li však nekrvavé prostředky k obraně a ochraně lidských životů před útočníkem, veřejná moc ať se omezí na tyto prostředky."  A nejde o to, že přinejmenším u popraveného sedláka Antonína Mitysky, přímého účastníka předchozí vražedné střelby na babické funkcionáře, je sporné hovořit o nevině (naopak u babického faráře Drboly, uvězněného dva týdny před touto událostí, zcela vyplývá nenaplnění výše uvedené podmínky o určení odpovědnosti viníka s plnou jistotou). Režim by si nejspíš našel jinou cestu, jak se krvavě se svými odpůrci vypořádat; zákonnost trestu smrti mu nahrála k této formě justičních vražd spáchaných s mimořádnou rychlostí (soudní pseudoproces začal deset dní od střelby v Babicích, oběšení prvních sedmi z celkově jedenácti popravených v průběhu měsíce).

Trest smrti byl u nás zrušen po nabytí svobody v roce 1989 a zejména v 90. letech nebylo veřejné mínění tomuto kroku nakloněno - v průzkumech až tři čtvrtiny respondentů přitakávaly myšlence obnovení možnosti popravovat a ještě loni to bylo 53 procent dotázaných v šetření CVVM. Ať už z přesvědčení (nepravdivého, jak ukazují údaje o kriminalitě v různých zemích), že absolutní trest odradí zločince, nebo ze zhnusení nad obzvlášť zlým a krutým skutkem, nebo snad na základě názoru, že nechceme uvězněného pachatele živit, principu "oko za oko, zub za zub" (a život za život) popřává řada lidí sluchu. Úplně se tomu nelze divit, je ale dobře, když Vatikán připomněl, že podobné přivlastňování moci nad životem druhého není v pořádku. Smutné výročí z Jihlavy to jen ilustruje.

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony