Ministrův projev – na co zapomněl a v čem ho vzít za slovo

Ministrův projev - na co zapomněl a v čem ho vzít za slovo
14. října 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Zbavit se nálepky autoritářského plukovníka a nahradit ji lidskou tváří plnou empatie, srozumitelně vysvětlit důvody přijatých omezení a nastínit celkovou strategii zvládání epidemie koronaviru, tak lze chápat cíle večerního televizního projevu ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Vcelku se jim přiblížil, rozhodně více než před časem premiér Andrej Babiš se stylizací odpovědného otce milovaného národa, ani zde však nelze pominout určité výhrady.

Tak například sebekritická část. Omluva za malou důraznost při prosazování výraznější reakce na letní neblahý trend je v pořádku, sluší se ale připomenout, že na současné situaci se projevuje také naprosté zanedbání příprav na podzim - Prymula v té době nebyl ministrem, ale jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví kus odpovědnosti nese a bylo by na místě se k ní přihlásit. Nemluvě o tom, že se objevují určité pochybnosti o tom, zda se k současným krokům nesáhlo příliš pozdě a zda v tom náhodou nehrál roli sobecký zájem premiéra Babiše nějak přečkat říjnové volby.

Podrobné vysvětlení přijatých opatření se sluší ocenit, stejně jako závazek zlepšit komunikaci s veřejností. Škoda, že tahle část sdělení měla nevyslovený, ale patrný charakter "říkám vám to proto, že potřebuji, abyste spolupracovali". To samo o sobě není zlé, ale správné dikci "říkám vám to proto, že jsem ve vašich službách a vy jste mi propůjčili politickou moc" se to teprve blíží. Ovšem až na konkrétních skutcích poznáme, jak vážně byla míněna sebereflexe s příslibem nápravy.  

Vezměme v tom Romana Prymulu za slovo! Chtějme po něm, aby detailně vysvětloval, jak se přijatá opatření projevují, podle jakých kritérií se bude rozhodovat o jejich uvolnění, aby popsal naznačený záměr plošného testování včetně časového harmonogramu a představy o celkové logistice. A vezměme doslova i jeho výrok o tom, že záleží na každém z nás - nejen jako výzvu k určité ukázněnosti, ale i jako deklaraci určité rovnosti před vzniklou situací. Ať se tedy ministr nezlobí, když bude sledován jeho vztah například k Hradu, jehož představitelé během celé koronakrize dávali v řadě případů najevo, že vrchnost nemusí dodržovat pravidla vytvořená pro plebs. Teď usilují o kontaktní průběh slavení 28. října s takovou vervou, až člověka napadá, zda zase kancléři Mynářovi opět nezačal hladovět nějaký vepř ... 

A závěrečná poznámka k podobné věci: Zdá se, že tuzemský politický marketing už přijal jako dogma, že důraz jakémukoli výroku dodá, když se mluvčí obklopí mlčícími osobami ze svého okolí. Těžko říci, kdo na to přišel a proč se to tak otrocky aplikuje, v každém případě i schodiště za Prymulou obsadili pánové v rouškách, kteří nepronesli ani slovo a až na občasné přešlápnutí nepředvedli žádné gesto. Prý šlo o ředitele fakultních nemocnic, u kterých si lze představit, že dovedou svůj čas naplnit lepšími věcmi, než 20 minut nečinně postávat u toho, jak šéf přednáší z televizního čtecího zařízení. Ano, když pomineme rozestupy, formálně snad bylo všechno správně, nařízení o shlukování maximálně šesti lidí ještě neplatilo, navíc by na tohle šlo asi uplatnit nějakou z výjimek, ale ministrovi lze pro příště doporučit třeba mimořádné Urbi et urbi papeže Františka z konce března. Když stál sám na prázdném, temném a deštěm zkrápěném vatikánském náměstí, nevypadalo to, že by ke zvýraznění svých slov potřeboval houfec dalších hodnostářů - spíše naopak.

Prymula mluvil na rovinu o tom, že nás čekají "tři složité a neveselé týdny". I tak má poměrně velké možnosti ovlivnit náladu veřejnosti tím i oním směrem. Také televizní projev se projeví teprve za nějaký čas, buď jako prázdné politické PR, nebo jako vážně míněné, byť třeba nedotažené rozhodnutí pro změnu komunikačního stylu.

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony