P. Balík z Ria: Papež prochází jako Kristus a v prostotě hlásá evangelium

26. července 2013 Události Autor: Filip Breindl

"Dnes tady od rána svítí sluníčko, teď je trochu zataženo, ale zdá se, že pátek je nejlepším dnem z hlediska počasí. Zítra má opět pršet, ale pak se to má lepšit, takže v neděli snad bude slunečno," řekl na úvod rozhovoru ze Světového setkání mládeže v brazilském Riu P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference.

Na počasí jsme se ptali proto, že poznamenalo čtvrteční setkání účastníků světového setkání s papežem Františkem na pláži Copacabana a vynutilo si také přesun dějiště závěrečné vigilie a mše, jak také ještě zazní. P. Balík odpovídá:

Jaké zážitky prozatím setkání v Riu přináší – pokračuje dobrá zkušenost českých poutníků s pohostinností Brazilců v Barra do Piraí nebo se už přece jen projevují i některá negativa spojená s velkoměstem a velkým množstvím návštěvníků akce?

"Když se setkáváme s těmi, kdo se chystají na Světové setkání mládeže, vždycky je upozorňujeme na to, že úvodní týden v diecézích je pohodlný, krásný, přívětivý a potom, když se přijede na vlastní setkání do velkého města, přibývá potíží a nepohodlí - spí se na podlaze, ve větších prostorech, nemáme postele ... Ale myslím, že mladí lidé to berou tak, jsou na pouti a ne na turistickém zájezdu. Atmosféra dosáhla po včerejším setkání s papežem určitého zlomu - mladí lidé jsou nadšeni, že tu je papež s nimi a bylo velice pěkné na začátku včerejšího setkání s papežem Františkem, když mladí lidé reagovali na to, jak pozdravil svého předchůdce Benedikta XVI., jenž toto setkání svolal?
 
Ty jsi prožil v roce 2005 setkání v Kolíně nad Rýnem, kde se poprvé Světových dnů mládeže účastnil papež Benedikt XVI. zvolený několik měsíců předtím. Teď je situace obdobná – co podle tebe přináší papež František na tuto akci nového, vlastního, a v čem naopak drží jistou kontinuitu svých předchůdců?

"Řekl bych, že každý papež má trošku mentalitu národa, ze kterého pochází. Když byl Benedikt XVI. v Německu, byl doma, když je současný papež v Brazílii, na kontinentu, ze kterého pochází, je také tak trochu doma. Papež František je mnohem spontánnější, také se  vždy nedrží připravených textů, improvizuje. Pro nás Evropany možná není tak výmluvná jeho skromnost, ale zdejší obyvatelé si dobře všimli, že papež cestoval z letiště obyčejným autem, žádným vládním vozem. Zejména pro chudší zdejší lidi to bylo výmluvné gesto, že papež myslí svá slova vážně, že ze sebe nedělá žádného světovládce, ale že opravdu prochází jako Kristus, který hlásá v prostotě a pravdivosti evangelium."
 
K čemu by především měly Světové dny mládeže a jejich pokyn k přinášení evangelia všem národům inspirovat účastníky – jak by se zkušenost z této akce měla projevit v životě církve v České republice?
 

"Světové dny mládeže jsou projevem církve, katolicity, to znamená všeobecnosti. Mladí lidé potřebují zakoušet, že Kristus oslovuje každého a víra se dá prožívat na každém místě světa. I naši mladí věřící často studují  na nejrůznějších kontinentech a je třeba, aby viděli, že i tam má církev domov.

Dalším plodem je, že je potřeba mladým lidem dodávat odvahu. Papež František tady v Brazílii několikrát řekl, že nesmíme mluvit jen o mladých, ale je potřeba jasně říci, že dospělí nesou odpovědnost za to, aby mladí lidé mohli  rozvinout svůj život v harmonii, aby měli třeba práci a nebylo tolik mladých nezaměstnaných jako je nyní.

A pokud jde o dopad na církevní život v České republice - tady v Brazílii jsme zažili několik - nadneseně řečeno - šoků. Doma často řešíme žabomyší problémy i v životě církve a hovoříme o těžkostech, které máme. Dotek Světových dnů mládeže ukazuje, že mnoho těch věcí vůbec řešit nemusíme a mnoho těch problémů se ve světovém měřítku jeví jako malicherné."

O víkendu světové setkání vyvrcholí při sobotní vigilii a nedělní mši. S jakými očekáváními se na ně chystá česká skupina?

"Ze zkušenosti vím, že v sobotní vigilii a závěrečné mši svaté Bůh nějak zhodnotí, co v mladých lidech během těch dvou týdnů vykonal, je to největší prožitek. Posluchači asi vědí, že byla udělána změna - nesejdeme se na původně plánovaném místě, které je bohužel zablácené, ale na pláži Copacabana. To zcela jistě přinese různé logistické obtíže, ale jak vidím na mladých lidech, jim to nevadí, oni cítí, že jsou přijati, že na ně papež čeká. Proto se na jeho slova těší a já se také těším, protože věřím, že papež František dokáže nadchnout mladé lidi pro Krista tak jako jeho předchůdci."NyníKomorní hudba
Skladba: Smyčcový kvartet B-dur op. 16 č. 1 - Allegro moderato, Adagio, Menuetto, Finale Allegro vivo; Autor: Vranický Pavel; Soubor: Stamicovo kvarteto
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
04:00Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony