Najít duchovní oázu - s K. Lachmanovou o charismatické konferenci

Najít duchovní oázu - s K. Lachmanovou o charismatické konferenci
11. července 2019 Události Autor: Filip Breindl

Program Katolické charismatické konference v Brně připravuje s týmem spolupracovníků teoložka Kateřina Lachmanová. V době konání letošního ročníku jsme s ní připravili rozhovor.

Scházíme se nad mottem zůstaňte v mé lásce, což je citát z 15. kapitoly Janova evangelia. Jaký záměr konference to vyjadřuje?

Jako motto zvolíme vždy z celého delšího úryvku jednu větičku, která může být ústřední a bude potom celou tu dobu viset na podiu. Jde nám o to podobenství o vinné révě a ratolestech, které řekl Pán Ježíš:  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, zůstaňte v mé lásce, zůstaňte ve mě. Protože ratolest, která se oddělí od kmene, nemůže nést ovoce. Takže zazni tam postupně všechna témata  té 15. kapitoly. O vinném kmeni, kdo to je, jak se ho držet, také o pročišťování révy, , protože Ježíš tu mluví o tom, že Otec je vinař a tu révu taky pročišťuje, aby nesla hojnějšíi ovoce. To se zase týká každého z nás. Co to je nesení ovoce, proč beze mě nemůžete nic činit, jak tam zaznívá, a tak dál. A skončíme naštěstí u Boží radosti, v neděli, v podáni otce Bogdana Stepieně, doufejme.

Hlavními hosty letošní charismatické konference jsou slovenský redemptorista P. Michal Zamkovský a také britská misionářka vysokoškolské mládeže Miriam Swaffieldová. Podle čeho jste vybírali hosty?

Celý rok poslouchám, dívám se, čtu věci a když mě někdo zaujme, navrhnu týmu poradců, abychom takového člověka pozvali. Otce Zamkovského jsem objevila skrze knihu rozhovoru, která vyšla na Slovensku asi před dvěma lety pod titulem Zpovídal jsem Slovensko. Teď už vyšla i v češtině s jiným názvem Nemusíme se bát, bude k mání i zde na konferenci. Říkala jsem si, že to jméno znám delší dobu, ale nikdy jsme se nepoznali zblízka, což je škoda,  protože na Slovensku je to velká osobnost, misionář par excellence. Takový ten misionář do vlastních řad, což myslím my katolíci hodně potřebujeme. Dokonce je už i mezinárodně známý, jezdí do Litvy, mezi slovenské krajany v zámoří, mnohokrát  na Ukrajinu. Jsem velmi ráda, že přijal pozvání a dokonce spolu s laiky z komunity Rieka života povede sobotní modlitbu, což bude vedle přednášek trochu týmová práce, na kterou je zvyklý. Miriam Swaffieldovou jsem poznala na podzim na olomoucké konferenci o evangelizaci, kde jedny z nejlepších přednášek byly právě od ní. Musím také zmínit jméno P. Josefa Prokeše z jižních Čech, jehož jsme nově zapracovali do programu.

Oba se věnují vysokoškolské mládeži, je to významnější součást návštěvníků konference?

Rozhodně ne. Na konferenci je celé široké spektrum od malých miminek až po 80leté lidi. Je to opravdu rozmanité – od lidí různých hnutí až po evangelíky, od teologů po prosté lidi z venkova. Jsem ráda za tuhle směs, protože je to církev, jak má být, do které se vejde každý a každý si něco odnese.

Jak se charismatická konference mění v průběhu času?

Základní rámec programu zůstává poměrně ustálený už nějakých deset let. Vždycky se snažíme najít nějaké biblické téma, které potom probíráme víc do hloubky. Není to tedy švédský stůl nabídek, ale jedna duchovní nit, která by měla vycházet ze základních pravd křesťanství od našeho vztahu k Bohu přes pokání až k našemu poslání, nějakému ovoci navenek, které máme dávat. A to se tam vždycky nějak promítne, takže vždycky je to opravdu taková duchovni obnova našeho křesťanského života. Zároveň tam jsou zasazeny různé odlehčovací programy jako divadlo, koncerty, takže mnozí si to pojímají jako takovou duchovní dovolenou. Svůj krásný program mají děti, kterých je tu přes tisíc. Chystáme pro ně program nejen proto, aby rodiče měli v době přednášek klid, ale také aby se samotn děti nenudily a těšily se sem, což se často děje.

Když jste použila ten hezký termín duchovní dovolená, máte sama možnost se tu zastavit a načerpat?

Nedávno se mě někdo na tohle ptal a já jsem si uvědomila, že posledních pár let sem jezdím docela s chutí právě díky tomu, že je tu velmi schopný tým organizátorů pro různé technické věci. Já se pak už věnuji pouze programu, za který zodpovídám, někdy je k tomu i kontakt s médii. Je možná siln slovo, když řeknu, že si sama mohu dost prožít, protože musím být ve střehu a každou chvíli mě někdo odvolá z hlavního programu. Ale snažím se být na většině přednášek, v klidu být i na mši svaté, na modlitbách. Myslím, že víc než naši techničtí organizátoři mám možnost sledovat program a vnímat, co je tam dobré, silné, k čemu se vrátím z nahrávek. Ty jsou naštěstí kvalitní a je možnost si vždycky doposlouchat tu část, ze které mě třeba někdo odvolal.

Co byste popřála účastníkům letošní charismatické konference?

Popřála bych jim, aby zde našli opravdovou duchovní oázu. Aby Pán Bůh znovu udělal ten zázrak a z našich rybiček a chlebíčků, které můžeme poskytnout z toho, co jsme zorganizovali, byla znovu potrava pro ten veliký zástup. A aby si každý odnesl právě to, co potřebuje, což žádný člověk nemůže zajistit, jenom Duch svatý.

Štěpán Havlíček

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony