Kněz obviněný ze zneužívání byl odsouzen neprávem

Kněz obviněný ze zneužívání byl odsouzen neprávem
13. února 2019 Události Autor: Hana Strašáková

Jesenický okresní soud dnes v obnoveném řízení zprostil katolického kněze Adama Stanislava Kuszaje obžaloby ze zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta. Soudce Miloš Kubíček v rozsudku uvedl, že "nebylo prokázáno, že se tento skutek stal." Kuszaj byl odsouzen už v roce 2011.

Adama Stanisla Kuszaj byl v roce 2011 odsouzen za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže neprávem na základě nevěrohodné výpovědi mladíka, uvedl dnes soud. Tehdy mu byl uložen půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky, soud mu navíc zakázal po tři roky pracovat s dětmi do 18 let.  Později mu byl trest díky amnestii prominut. V církvi byl však suspendován a kněžskou práci již vykonávat nemohl, téměř deset let se živil dělnickou prací. "Absentuje jakýkoliv přímý důkaz o vině obžalovaného. Výpověď poškozeného ve světle revizního znaleckého posudku nemůže být důkazem, neboť podle revizního znaleckého posudku je nevěrohodná. Rovněž výpovědi svědků v obnoveném řízení svědčí ve prospěch obžalovaného a v neprospěch poškozeného," uvedl soudce Miloš Kubíček.

Kuszajova obhájkyně Zuzana Kožnárková řekla, že rozhodnutí s ohledem na důkazy očekávali. Jednalo se prý nejen o zásadní svědectví tří osob, kterým se měl poškozený svěřit, že si obvinění vymyslel, ale i o další důkazní materiál, který jednoznačně nevinu klienta podporoval. Podle ní předchozí odsouzení stálo na závěrech znalkyně, jejíž metody později označili revizní znalci za nevhodné a zastaralé. "Znalci dospěli vůči poškozenému k závěru, že se jedná o natolik patologickou osobnost, v níž se pod maskou rádoby hodného chlapce ukrývá predátor, který parazituje na druhých, a bohužel k tomu zneužil i mého klienta," doplnila Kožnárková. Oznámila také, že zváží kroky ohledně možného odškodnění. Adam Stanislav Kuszaj po líčení řekl, že by se velmi rád vrátil ke kněžské službě: "Mám radost, samozřejmě, ani to nemůžu vyjádřit, jsem tím vším unavený. Chci se vrátit ke kněžské službě. Je to můj sen a chci ho naplňovat. Chci hlavně sloužit lidem a Bohu, vrátit se je pro mě nejdůležitější. Samozřejmě že vnímám, že jsem o devět let přišel, ale člověk má další zkušenosti."

Kněz, který působil v ostravsko-opavské diecézi, byl suspendován řeholními představenými. Zákaz vykonávání bohoslužebných a správních úkonů spojených s úřadem duchovního však může být na základě nových skutečností odejmut, řekl dnes mluvčí diecéze Pavel Suida. Konečné rozhodnutí však musí učinit řeholní společnost salvatoriánů, kterých byl Kuszaj členem.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony