ČBK se distancuje od webu pro oběti sexuálního zneužívání

ČBK se distancuje od webu pro oběti sexuálního zneužívání
6. února 2019 Události Autor: Hana Strašáková

Internetová stránka procistoucirkev.cz, jejímž cílem má být pomoc obětem sexuálního zneužívání ze strany církevních zaměstnanců, nereflektuje oficiální postoje české církve. "Jménem České biskupské konference bych chtěl konstatovat, že se jedná o soukromou iniciativu Jana Rozka a v žádném případě nedoporučujeme vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách," udává ve svém prohlášení generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.

Česká biskupská konference má platnou směrnici, která udává, jak postupovat v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve. Ta udává například povinnost vyšetření kandidátů na vstup do semináře, které se zaměřuje na sklon k pohlavnímu zneužívání. Dále pak jsou v semináři neustále informováni a závažnosti takového chování a jako vysvěcení kněží neustále kontrolováni a formováni k řádnému kněžskému k životu

"Čeští a moravští biskupové stejně jako představitelé ženských a mužských řádů v ČR o této problematice detailně debatovali s odborníky v rámci studijního dne 29. ledna v Praze a úzce spolupracují s psychology, terapeuty i zástupci Policie ČR," pokračuje v prohlášení P. Přibyl. Dodal také, že činy sexuálního násilí vykonávaného představiteli církve jsou samozřejmě neomluvitelné. Církev v České republice však přijala prevenivní opatření, aby děti a mládež byli před takovými činy ochráněni.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony