Česká biskupská konference zveřejnila stanovisko k očkování proti covid-19

Česká biskupská konference zveřejnila stanovisko k očkování proti covid-19
22. prosince 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Prohlášení týkající se možností očkování proti nemoci covid-19 vydala dnes Česká biskupská konference. Celý text je na webu cirkev.cz.

Jak je uvedeno v prohlášení podepsaném biskupem Antonínem Baslerem, jenž je v kolegiu biskupů zodpovědný za oblast bioetiky, ČBK nesupluje roli vlády či Ministerstva zdravotnictví. Na místo toho biskupové zdůrazňují, že „je na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné.“

Biskupové připomínají, že klást si otázky ohledně křesťanské morálky je v pořádku. V této souvislosti poukazují na svatého Jana Pavla II., který ve své encyklice Evangelium vitae píše o posvátnosti a nedotknutelnosti lidského života. Zároveň však upozorňují: "Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem." Protože přijetím očkování chrání člověk nejen sebe ale i druhé, je z tohoto úhlu pohledu dobré a chtěné, uvádějí biskupové. Dodávají však, že musí zůstat nepovinné, aby se každý mohl sám zodpovědně rozhodnout, zda-li vakcinaci podstoupí. "Nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“

Nevyhnuli se ani otázce možné zdravotní závadnosti vakcíny, když uvedli s odkazem na dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2008, že hodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín je „eticky relevantní a nezbytné“, ale že „je odpovědností vědců v biomedicíně a lékových agentur.“ To nicméně neznamená slepé důvěřování a neochotu se sám angažovat v hledání pravdy. "Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti," připomínají čeští a moravští biskupové.