Teror ve Francii: Glosa ke svobodě náboženské

9. ledna 2015 Náš názor Autor: P.  Martin Holík

V souvislosti s teroristickými útoky ve Francii se stále zřetelněji vynořuje rozpor vyjádřitelný těmito větami: Nikdo nikdy nesmí pro slovo nebo kresbu zabíjet! VERSUS Koledovali si; strkat hlavu do tlamy lva znamená, že ti ji může ukousnost a tak.

Je poměrně nebezpečnou myšlenkovou zkratkou připustit byť sebemenší OPRÁVNĚNOST takového jednání. Mnoho diskutujících se jí dopouští. U věřících křesťanů je to bezesporu spojeno s tichou solidaritou: Nám křesťanům taky slovem a kresbami ubližují, a vůbec!
Něco zcela jiného je CHÁPAT, že jakous takous motivaci pomstít Proroka snad ti teroristé mohli mít.

Nejprve uvedu paralelu: Někteří sousedi odvlékaných židů za 2. války říkali: oni jsou opravdu trochu divní, šmelí a hlavně urážejí Mesiáše, protože ho nepoznali, vždyť ho zabili! Tož takové máme schovávat? A riskovat?

Namáhejme se teď prosím chvilku přemýšlet logicky:
Jestliže terorista jednal z horlivosti své víry, aby chránil jméno Alláhovo a jeho proroka Mohameda, využil své náboženské svobody? Nutně ano.
Jestliže nejednal z mimořádné hloubi své víry, je obyčejným zločincem.
Jestliže z takové náboženské svobody jednal, proč tutéž svobodu nevyužívají křesťané nebo židé? Protože je to v rozporu s jejich vyznáním!
Pokud je zabíjení pro víru v souladu islámským náboženským systémem — ty vraždy jsou samozřejmě symbolem, protože celosvětově takto mohou chálifát a právo šaría nastolit sotva — jak pak můžeme volat po obecné nadřazenosti svobody náboženské nad svobodou slova? Notabene víra je z hlásání - slova!

Závěr musí být takový, že buď islamismus NENÍ produktem náboženství, ale jen zločinným jednáním na zkřiveném myšlenkovém pozadí islámu, anebo JE jeho nedílnou součástí, a pak si v pudu sebezáchovy nemůžeme přát BEZBŘEHOU náboženskou svobodu.
Je zajímavé, že základním atributem, kterým se Bohu jedinečně podobáme, je svoboda. Darem víry zdaleka ne, tu nedal každému. Dar svobody má každý, i když nezná jeho Dárce.

Martin Holík 

Dovětek:

Barack Obama napsal do kondolenční knihy na francouzské ambasádě pár vět zakončených: Ať žije Francie!
Co si asi myslí, jak asi je křesťanovi z Francie, když si na takovém jednom českém křesťanském konzervativním webu přečte, jak ...si za to mohou, zakončeno zvoláním: Pokrytecká Francie! Chovám jedinou naději: Že neumí česky.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony