Poznámka: Nad 5500 mimořádnými slovy z ministerstva

Poznámka: Nad 5500 mimořádnými slovy z ministerstva
23. února 2021 Náš názor Autor: Filip Breindl

Četba aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nakonec od čtvrtka, nikoli ode dneška zavádí povinnost nosit respirátor (ne všude a ne pro všechny, viz dále), zabere asi čtvrthodinu. Vyplatí se ji investovat, ne snad kvůli očekávání nějakých nových informací, ale kvůli zajímavému náhledu do úřednické mentality, která vyráží do boje s kusem papíru.

A rovnou řekněme, že tento přístup příliš neposlouží samotnému úmyslu, který jistou logiku má – v čase zvýšeného výskytu viru (o kterém dokument mimochodem hovoří jako o novém...) zvýšit efektivitu nošených ochranných pomůcek, zejména na místech rizikových z hlediska nákazy. Nařízení ovšem svým stylem, vyzněním a ostatně i rozsahem dává najevo, že o nějakou informovanost obyvatel, potřebnou k účinné spolupráci, tu vůbec nejde – hlavním účelem dokumentu je krýt úřad přesně v souladu s legendárním sirem Humphreym ze seriálu Jistě, pane ministře.

Ano, úřední materiál jistě musí mít nějakou formální stránku, užívat právního jazyka a vymezit řadu situací, ale toho lze dosáhnout i bez používání zdeúřední hatmatilky. Mluvíme-li o určité štábní kultuře, nemá cenu se rýpat v každém překlepu, ale co je například tohle? "V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného postředku dýchycích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchycích cest, který brání šíření kapének." Čtou to alespoň sami po sobě?

Nebýt tak vážných okolností, bylo by to jinak docela veselé. Autor této glosy, který bohužel pro čtenáře také nezřídka zabředne do bažiny předlouhého souvětí, jen v němém obdivu sleduje tento epos: "Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje (...) na sportovce nebo cvičící osoby (...) ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně
není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností." Jasné, není-liž pravda? Půvabné je rovněž sdělení, že "ochranný prostředek může stěžovat činnost řidiče vozidla veřejné dopravy". Docela podstatnou novinku o tom, že povinnost nosit respirátory se začne vztahovat třeba na pracovníky mateřských škol, se občan dozví slovy "Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních." Samotná vazba "zabránění šíření" je půvabná, zvláště když z větné konstrukce není úplně jasné, zda náhodou nejde o šíření dětí či pečujících osob.

Aby bylo jasno, nejde tu o výsměch byrokratickému jazyku ani zjevně horké jehle, která opatření ušila. Řeč tu je o způsobu, jakým si stát navykl mluvit s občany – komplikovaně, nesrozumitelně, jazykem, který se jinde nevyskytuje (pro ty, kteří rádi pranýřují rozsah úředních dokumentů Evropské unie, posloužíme informací, že zde došlo k použití téměř 5500 slov). Za běžných okolností to můžeme pokládat za obyčejný opruz (vzpomeňme si třeba na daňové formuláře), zde ale vidíme, jak chybí schopnost jasného oslovení. Chraňme se před nákazou, jak je to jen možné, používejme kvalitní ochranné pomůcky bez ohledu na komplikované věty z ministerstva.

Filip Breindl

foto: www.pixabay.com

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony