Poznámka: Červená na semaforu náboženského pronásledování

Poznámka: Červená na semaforu náboženského pronásledování
25. listopadu 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Červené osvětlení některých staveb včetně kostelů, synagog nebo poslanecké sněmovny připomene, že pronásledování z náboženských důvodů patří až příliš k naší současnosti. Navzdory tomu, že bychom už měli být trochu dál od raně křesťanských dob, ze kterých k letošní Červené středě promlouvá mučednický osud svaté Kateřiny Alexandrijské. 

Úplně podstatné není, co z líčení o postavení důmyslného stroje na tělesné drásání mladé křesťanky spadá pod legendu - historická fakta jasně popisují vlny masivního pronásledování tehdy nové víry včetně velmi nápaditých postupů, jak mučit lidi nekonformní panujícímu světonázoru. I když jsme - i se zkušeností dalších pogromů a ne tak dávné hrůzy holokaustu - skutečně v něčem pokročili, třeba v zařazení svobody vyznání mezi základní lidská práva, stále dostáváme svědectví o organizovaném násilí, jehož terčem jsou lidé pokojně vyznávající svou víru. Formy těchto činů nepostrádají nelidskou děsivost, hnacími motory jsou nenávist a fanatismus (často rovněž s náboženskými kořeny), diktátorské způsoby, zločinné uskupení, někdy i předsudky a strach.

Letošní Červená středa ve spojení s památkou svaté Kateřiny tedy dává jasný vzkaz, že mučení a zabíjení pro víru není jen otázkou dávné krvavé historie, ale pro mnoho lidí v současném světě až příliš konkrétní bolestnou zkušeností. A ve spojení s pandemií koronaviru a symbolikou roku 2020 ta barva připomíná, že zatímco na mnohých jiných symbolických semaforech snad brzy vysvitne příznivější světlo, semafor náboženského pronásledování má v mnoha částech světa setrvale červenou, barvu reálně prolité krve. Když si tohle uvědomíme, zjistíme, že nejsme zase tak bezmocní - pronásledovaným lze pomáhat, materiálně i duchovně, nic nám nebrání na jejich situaci poukazovat, vyzývat představitele vlastního státu, aby použili svůj politický a ekonomický vliv na pronásledovatele, dělat mnoho dalšího. Kéž bychom tohle vyčetli z dnešního červeného světla a ze vzpomínky na statečnou křesťanku Kateřinu.

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony