Svatého Cyrila si připomíná církev u nás i ve světě

Solunští bratři, vzor jednoty
14. února 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Dnes si církev ve světě i v České republice připomíná 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, jednoho ze slovanských věrozvěstů. Jedna z prvních bohoslužeb k jeho cti se konala již v 7.00 hodin ráno v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se nachází nejstarší zpodobnění svatých Cyrila a Metoděje na vnějším triforiu. Celebroval ji biskup a generální vikář pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer.

Odkaz sv. Cyrila si věřící připomenou i v 18. hodin na poutním místě Velehrad, kam se mimo jiné chystají poutníci ze Starého města spolu s P. Miroslavem Suchomelem, jak Proglas informoval P. Josef Čunek SJ.  „Hlavní mše svatá v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě  se uskuteční v neděli 17. února v 10 hodin, které bude předsedat arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Mši svatou bude přenášet živě i TV Noe. Vystaven bude i relikviář s ostatky sv. Cyrila, které budou moci věřící uctít,“ sdělil P. Čunek. Ve stejný čas, tj. v 18 hodin, se v olomoucké katedrále sv. Václava, bude konat mše svatá, kterou bude celebrovat olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Následně v sakristii olomoucké katedrály proběhne akademické kolokvium, kde se nad svatým Cyrilem jako překladatelem bude zamýšlet Ladislav Tichý a o cyrilometodějských jubilejích bude mluvit dr. Jitka Jonová. Na závěr bude představen český překlad Jeruzalémské bible a prezentovány akce k jubilejnímu roku. Také v Olomouci, ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, si úmrtí sv. Cyrila připomenou při slavnostní bohoslužbě, kterou za mravní a duchovní obnovu našeho národa bude v 17.30 sloužit ve staroslověnštině P. Rudolf Smahel.

Dnešní výročí úmrtí sv. Cyrila si připomínají i v zahraničí. V polské Częstochowé se koná sympozium „Svatí Cyril a Metoděj, patroni Evropy – vize sv. Jana Pavla II.“, na kterém vystoupí olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Večer se bude konat také mše sv. u hrobu sv. Cyrila, v římském kostele sv. Klimenta, kterou bude celebrovat záhřebský arcibiskup Josip Bozanič a zúčastní se jí mimo jiné obyvatelé Papežské koleje Nepomucenum a další věřící. Slovenští věřící v Římě si toto jubileum už připomněli v neděli ve slovenském ústavu Cyrila a Metoda, kde při mši sv. promluvil polský minorita P. Lucián Bogucki, který ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu zodpovídá za zpovědníky. „Protože mise Soluňských bratrů byla naplněna duchem jednoty, jednoty bratrské, jednoty s těmi, kteří ji tvořili, jednoty s těmi, ke kterým byli posláni a v prvním řádu jednoty s Bohem. I nás dnes Pán povolává, abychom sjednoceni v bratrské lásce přinášeli světu dar jednoty (…) Dnešní svět je bohatý na výjimečné jednotlivce, ale chudý na výjimečné společenství. Je třeba, abychom nejen dnes děkovali za 43 let života sv. Cyrila, ale i prosili našeho Pána, aby nikdo z nás nebyl jako osamocený Kriváň s ohýnkem, ale byl součástí pohoří, pohoří, které spojuje "jeden, Pán, jedna víra a jeden křest",“ upozornil přítomné rektor Kolegia penitenciářů P. Bogucki. Na bratry se Soluně si vzpomenul i papež František při včerejší generální audienci: Jejich příklad ať nám všem pomůže, abychom se v každém životním prostředí stávali učedníky a misionáři k obrácení vzdálených i blízkých. Jejich láska k Pánu ať nám dá sílu přinášet každou oběť, aby se evangelium stalo základním pravidlem našeho života.“

Oficiální delegace z České republiky si sv. Cyrila připomene u příležitosti společné cesty předsedů poslaneckých sněmoven českého a slovenského parlamentu 21. a 22. března 2019. Cesty se bude účastnit i čeští biskupové  Ladislav Hučko a Antonín Basler. Hlavními body programu by měla být bohoslužba v bazilice sv. Klimenta spojená s pietním aktem u hrobu sv. Cyrila, soukromá audience u Svatého otce a rovněž i oslava  95. narozenin kardinála Tomka.  

 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony