Coena je platformou pro diskusi o slavení bohoslužby v evangelické církvi

Coena je platformou pro diskusi o slavení bohoslužby v evangelické církvi
25. listopadu 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

V Pardubicích na tamní faře Českobratrské církve evangelické probíhá liturgická konference, která se koná u příležitosti 20. výročí evangelické liturgické iniciativy Coena

„Coena je volná iniciativa, sdružení zejména evangelických farářů a farářek. Jejím cílem je usilovat o obnovu liturgického, duchovního a svátostného života v evangelické církvi. Takhle jsme si před 20 lety definovali poslání iniciativy. Po celou dobu organizujeme studijní setkání s tématy, která se týkají bohoslužby. Provozujeme také web www.coena.cz, kde je možné najít řadu liturgických, homiletických a katechetických podnětů ke slavení bohoslužby,“ přiblížil Proglasu za zakladatele iniciativy teolog Karel Šimr z Chrástu u Plzně. Konference se od čtvrtka účastní řada pozvaných hostů z evangelické církve i dalších církví a ekumeny.

„Jsme rádi, že se tu podařilo shromáždit řadu lidí z různých názorových proudů, že Coena tedy není jenom jakousi zájmovou názorovou skupinou v církvi, ale určitou platformou, která vlastně otevírá rozhovor o tématu bohoslužby, zejména v evangelické církvi, kde tohle téma bylo dlouho opomíjeno, alespoň v tom českém kontextu,“ řekl teolog Šimr. 

Celý rozhovor, v němž jsou zmiňovány další detaily konference, vedla moderátorka Proglasu Iva Horká.