Papež František vyzval k modlitbám za lidi v otroctví

Papež František vyzval k modlitbám za lidi v otroctví
8. února 2019 Události Autor: Ondřej Šimeček

Dnešní liturgickou památku svaté Josefiny Bakhity, řeholnice, původně otrokyně ze Súdánu, spojuje katolická církev od roku 2015 se Světovým dnem proti obchodu s lidmi. Papež František dnes vyzval k rozhodnému odmítnutí moderních forem otroctví a poukázal také na příklad svaté Josefiny při laskavé a soucitné péči o chudé. Oběti obchodu s lidmi zahrnul do únorových úmyslů celosvětové sítě modliteb.

 „Ačkoli se to snažíme přehlížet, otroctví není otázkou dob minulých. Při setkání s touto tragickou realitou si nikdo nemůže mýt ruce, pokud se nechce svým způsobem podílet na tomto zločinu proti lidskosti. Nelze opomíjet, že dnes ve světě existuje otroctví, a to v možná rozsáhlejší míře než dříve. Modleme se za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí,“ vybízí papež František ve videoposelství ke všeobecnému úmyslu Apoštolátu modlitby na tento měsíc.

Josefína Bakhita zemřela 8. února 1947 v Itálii. Z někdejší súdánské otrokyně, se stala svobodná služebná a řeholnice, žena víry a odpuštění. Byla také první svatořečenou Afričankou.

„Pro dnešní křesťany je to naléhavý a zásadní úkol. Není proto náhodné, že se setkáváme na památku svaté Josefíny Bakhity, patronky obětí obchodu s lidmi. Z vlastní bolestné zkušenosti poznala otroctví a jeho násilné, ponižující důsledky. Navzdory tomu díky Boží milosti dospěla k poznání pravé svobody a radosti. Svatost jejího života nás vybízí, abychom nejenom s větší rozhodností nakládali s moderními formami otroctví, které jsou otevřenou ranou v těle společnosti, ranou Kristova těla a zločinem proti lidskosti, nýbrž abychom se též poučili z jejího příkladu,“ řekl František členům Galileovy nadace při dnešní audienci. Tato organizace podporuje práci Papežské akademie věd. Zaměřuje se například na problematiku klimatických změn a moderní otroctví.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony