Krásný začátek nového roku, říká koordinátorka Tříkrálové sbírky

Krásný začátek nového roku, říká koordinátorka Tříkrálové sbírky
2. ledna 2019 Události Autor: Filip Breindl

V souvislosti se započatou Tříkrálovou sbírkou jsme na Proglasu hovořili s hlavní koordinátorkou této dobročinné akce Gabrielou Víšovou z Charity ČR.

Jak se vám pro letošní ročník podařilo zajistit skupinky koledníků? Je stále zájem podílet se na Tříkrálové sbírce?

Skupinek budeme mít přibližně stejně jako loni, čekáme malý nárůst. Vždycky je to náročné, ale jsme rádi, že se nám jak děti, tak dospělí sami hlásí s tím, že by rádi koledovali ve svých městech a obcích. Oslovujeme samozřejmě i školy, koledují děti z farností a také z různých zájmových kroužků. Koledníků máme hodně, bude jich přes 60 tisíc, ale lze říci, že nám koledníci stále chybí, protože poptávka po sbírce je velká.

Sbírku znovu doprovodí řada akcí a kolednický oděv obléknou i některé osobnosti, například krajští hejtmani v Karlových Varech a Plzni. Jaké místo podle vás našla Tříkrálová sbírka v našem veřejném životě?

Myslím, že ze sbírky se už stala určitá společenská událost. Lidé ji očekávají, nepřekvapí je a sami se zajímají, zda k nim koledníci přijdou. Skutečně se z toho stala radostná událost, což by ta sbírka také měla být. To požehnání, radostná zpráva a přání všeho dobrého do nového roku, to vše je podle mě příjemný začátek, navíc spojený s dobrým skutkem jak ze strany koledníků, kteří věnují svůj čas, tak i dárců, kteří přispívají. Je to krásný začátek nového roku.

Většina vykoledovaných peněz zůstane regionálním charitám na jejich záměry, zbytek pak půjde na celostátní projekty nebo humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Můžete popsat, o jaké záměry se nejčastěji jedná, případně uvést nějaký typický příklad záměru podpořeného z Tříkrálové sbírky?

Finance ze sbírky putují na podporu charitních služeb. Většinou jsou určeny pro seniory, matky s dětmi, pro lidi bez domova nebo děti v obtížných životních situacích. Nejčastějším příkladem použití sbírky je rozvoj kvality i množství poskytovaných služeb. Například charita ve Valašském Meziříčí má v plánu postavit budovu se zázemím pro lidi bez domova. Charita Rajhrad se snaží zkvalitnit své služby v Hospici svatého Josefa tím, že vybaví lůžkové pokoje klientů klimatizací. Podporují se služby pro děti a mládež, volnočasová centra a tak dále. Služeb, které charita poskytuje, je mnoho a snažíme se o to, abychom všechny darované peníze smysluplně využili.

Co byste vzkázala lidem, kteří se s koledníky v těchto dnech setkají?

Především bych chtěla poděkovat všem, kteří na sbírku přispějí. Ty, kteří z nějakých důvodů přispět nechtějí, bych chtěla požádat, aby koledníky odmítli citlivým a způsobem - přece jen jde o děti a lze to řešit slušně. Všem bych popřála, aby ze setkání s koledníky měli radost a aby v nich co nejdéle tato radost z přátelského setkání vydržela po celý rok 2019. 

 

 

   

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Officium vespertinum - Psalmus138; Autor: Michna z Otradovic  Adam Václav; Dirigent: Hugo Robert; Soubor: Capella Regia
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Všimli jsme si
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony