Každá diecéze musí mít místo pro pomoc zneužívaným, nařizuje papež

Každá diecéze musí mít místo pro pomoc zneužívaným, nařizuje papež
9. května 2019 Události Autor: Kristýna Císařová

Nové normy pro celou církev proti těm, kteří zneužívají nebo zneužití zakrývají, zavádí nové Motu Proprio papeže Františka „Vos estis lux mundi" neboli „Vy jste světlo světa“, které dnes v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce.

Jeho součástí jsou nové postupy pro hlášení obtěžování a násilí na mladistvých i zranitelných dospělých s cílem zajistit, aby biskupové a náboženští nadřízení byli za své postoje a počiny zodpovědní. Povinnost tyto činy okamžitě hlásit svému představenému se zavádí i pro kleriky i řeholníky a řeholnice. Také všichni laici jsou vybízeni oznámit zneužití a obtěžování kompetentním církevním představitelům.

Do roku 2020 musí mít podle nového dokumentu každá diecéze systém, který je snadno přístupný veřejnosti k přijímání informací o možném zneužití. V Česku se takové centrum na ochranu nezletilých otevřelo 1. května 2019. Jeho konkrétní podobu Proglasu už dříve popsal pražský pomocný biskup a koordinátor projektu Zdenek Wasserbauer. Nejdůležitější bude citlivě vyslechnout tu osobu a na základě informací rozlišit, co je třeba. Možná se ukáže, že šlo o to jen někomu říct, co se stalo, popovídat si o tom, vyslechnout daného člověka. Pokud se ukáže, že má volající vážné psychologické problémy a hledá nějakého psychologa, ale zatím se k tomu neodhodlal, nebo o nikom neví, či mu zatím nikdo mu neporadil, kontaktní pracovník či pracovnice odkáže na odborníka nebo duchovního.“ P. Wasserbauer dodal, že centrum nabízí i základní právní pomoc. „Nebudeme schopni doporučovat nějaké advokáty, ale je tu možnost probrat jednotlivé kroky s právníkem. Opět je k dispozici žena i muž,“ dodal Wasserbauer. (Celý rozhovor je možné si přečíst zde.)

Motu proprio poukazuje i na specifickou kategorii krytí, které zahrnuje i opomenutí vyšetřování. Dosud tato povinnost vyplývala ze svědomí, ale nyní je dána všeobecně platným zákonným předpisem.

V případě, že je obviněn biskup, vede vyšetřování jeho metropolita, který k tomu obdrží mandát od Svatého stolce. Kdo je pověřen vyšetřováním, podá po třiceti dnech Svatému stolci informace o vývoji šetření, které musí být uzavřeno do devadesáti dnů. Tím jsou poprvé stanoveny přesné termíny a po příslušných úřadech je požadováno, aby jednaly neprodleně. Nové všeobecné normy dále stanovují, že obětem „nesmí být uložen žádný závazek mlčenlivosti", pokud jde o obsah podaného oznámení, ale zpovědní tajemství zůstává v platnosti.