Být odolní, křehcí a vodiví jako hliník, přeje nový biskup Pavel brněnské diecézi

Být odolní, křehcí a vodiví jako hliník, přeje nový biskup Pavel brněnské diecézi
29. června 2022 Události Autor: Anežka Hlávková

Novým biskupem brněnské diecéze se dnes stal Pavel Konzbul. Vystřídal Vojtěcha Cikrleho po jeho 32leté službě, nejdelší v historii diecéze. Mši v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně předsedal kardinál Dominik Duka.

Jan Mráz, kancléř biskupství citoval z buly papeže Františka. „Přemýšleli jsme tedy o Tobě, ctihodný bratře, jenž se při uskutečňování svého pastýřského úřadu pomocného biskupa v téže diecézi jevíš ozdoben obdarováním duchovním stejně jako lidským, což Tě činí schopným k naplňování tohoto nového úkolu. Proto Tě na radu Kongregace pro biskupy a po rozvázání pouta se zmíněnou titulární diecézí a úřadem pomocného biskupa plností naší apoštolské autority ustanovujeme biskupem brněnským. A udělujeme Ti všechny potřebné pravomoci a příslušné závazky,“ stojí v bule vydané 26. května v Římě, kterou papež František jmenoval Pavla Konzbula do úřadu.

Biskup Pavel v homilii kromě jiného řekl: „Český klasik Jára Cimrman říká, že budoucnost patří aluminiu. A jak všichni víme z hodin fyziky, hliník je chemicky odolný, lehký a elektricky vodivý kov. Pokud naše diecéze, a tedy my všichni, budeme mít odolnou víru jako svatý Pavel, pokud dokážeme být vodiví pro Boží odpuštění jako svatý Petr, a to všechno budeme dělat s apoštolskou lehkostí, pak dříve nebo později začneme v životě pociťovat Kristova slova, která jsou napsána na průčelí naší katedrály: Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží,“ zaznělo od nového diecézního biskupa Pavla Konzbula.

Do služby mu emeritní biskup Vojtěch Cikrle popřál: „Skončila 13. etapa v historii naší diecéze. A na začátku 14. etapy bych Ti rád, otče Pavle, předal štafetový kolík, a přál bych Ti, abys slovy svého patrona apoštola svatého Pavla dobrý boj bojoval, svůj běh dokončil a víru si uchoval.“

Biskup Konzbul oznámil, že rozhodl o obsazení některých úřadů ve vedení diecéze: „Ve službě nového generálního vikáře, což je statutární zástupce diecéze, bude od 1. července otec Pavel Kafka. Dalším biskupským vikářem, kterému bude svěřena pastorace a vzdělávání, bude otec Pavel Šenkyřík, a aby to nevypadalo, že kdo není Pavel, si na Petrově ani neškrtne, tak novým biskupským vikářem pro duchovní život kněží a jáhnů bude otec biskup Vojtěch Cikrle.“