Svatý týden model 1983: Estébácký vír u františkánů

Svatý týden model 1983: Estébácký vír u františkánů
27. března 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

Politická krize na Slovensku přispěla k tomu, že se značné pozornosti oprávněně dostalo 30. výročí velkopáteční demonstrace v Bratislavě za náboženské a občanské svobody. Rozehnat vodními děly pokojné shromáždění modlících se lidí se svíčkami, to jistě minulému režimu vytváří obstojnou vizitku. Za pozornost ale stojí ještě jiná událost ze Svatého týdne, k níž došlo o pět let dříve v obou částech tehdejší federace - dobová tajná policie jí dala název Vír.

27. března 1983 byla Květná neděle a právě tento den vyhodnotila StB jako nejvhodnější pro razii v tajných františkánských komunitách po celém Československu. Očekávání nálezu nebezpečného protistátního materiálu se naplnilo - mezi zabavenými věcmi se objevily náboženské knihy i diapozitivy, liturgické oděvy a dokonce i několik psacích a rozmnožovacích strojů. Bezodkladně proto bylo třeba podezřelé osoby zajistit a v ideálním případě na ně uvalit vyšetřovací vazbu. Tu provázet kolotočem výslechů a pro jistotu zastrašovat všechny okolo. Případ má zjevně vysokou prioritu, takže kriminalističtí odborníci mají expertizou prokázat, že podezřelý nosil zabavený ornát a vyšetřovateli se jen vymlouvá, že není jeho.

Vír však postupem času poněkud zeslábl, snad mu nepřála doba, v každém případě se z pohledu režimu z této razie vytěžilo podstatně méně než při zátahu na dominikány několik let předtím. Snad mohlo jít o jakousi výstrahu "víme o vás a nepřehánějte to", tato verze ale není pravděpodobná s ohledem na doložené dokumenty StB, která měla se svým Vírem daleko ambicióznější plány. Možná nepočítala s františkánskou rezistencí, možná do svých úvah nezapočítala množství jejich spolupracovníků z civilního zaměstnání i zahraniční ohlas, možná neuvážila, že stíhaným řeholníkům jen zvyšují reputaci. Jak řekl pamětník P. Jan Maria Vianney Dohnal, který byl v té době v komunitě v brněnské Karlově ulici, jež razii z nějakého důvodu ušla: "Všichni jsme tím byli poctěni a pak nás skoro mrzelo, že ta domovní prohlídka a další zásahy u nás neproběhly jako u ostatních, že jsme mohli být trochu víc hrdiny. Na druhou stranu jsme byli rádi, že nás to minulo. Bylo to ale krásné, posilující, na toto období rád vzpomínám. Byla tu určitá strategie nepřátel církve, Státní bezpečnosti, a pak naši bratři a sestry, kteří byli zavřeni, prošli vyšetřovací vazbou, po propuštění vydávali krásné svědectví, jak je tam Pán vedl a posiloval. Bylo to období, kdy jsme se hodně upevnili."  I když StB dosáhla svého alespoň třeba mstou na knězi Cyrilu Bystríku Janíkovi, který musel do vězení za údajný finanční podvod, s logikou pocty z pronásledování nanejvýš remízovali.

Událost před 35 lety stojí za to připomínat i proto, že se s dobou poněkud drolí vnímání komunistické tajné policie jako složky, kterou totalitní stát vedl podlou válku s vlastními obyvateli. Vidíme silnou roli svědomí, které františkánům pomohlo dobře rozlišit hranici, po níž respektovali tehdejší státní kontrolu náboženství. Lze si jen přát, aby totéž svědomí ožilo u agenta, který tajným policistům otevřel dveře do tajných komunit, i dalším, kteří se s StB zapletli.

Filip Breindl

(ilustrační foto)

NyníHudební siesta
Skladba: Jubilate - Sláva buď Otci; Autor: Händel Georg Friedrich; Dirigent: Preston Simon; Sóla: Kirkby Emma, Nelson Judite, Brett Charles, Elliot Paul, Covey Rogers,Thomas David - zpěv; Soubor: Sbor katedrály v Oxfordu, The academy of ancient music
12:56Střípek poezie
13:00Hudební siesta - 2. část
13:30Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Sváteční pohádka
14:30Třikrát z Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony