Slovo ředitele Proglasu k událostem soboty 6. února 2016

7. února 2016 Náš názor, Události Autor: P.  Martin Holík
Před půl rokem jsme si s lidmi ze spolupracujících médií říkali, že jestli to tak půjde dál, budeme se brzy bát o své rodiny a o sebe jen za to, že jsme natočili nebo napsali rozhovor. Je to tady. Náš strach ale není destruktivní, ani bezbřehý.
  • Z pozice ředitele rádia vyjadřuji solidaritu pracovníkům Českého rozhlasu a České televize a vyjadřuji politování nad diskusními příspěvky pod články popisujícími sobotní napadení vozu ČRo.
  • Z pozice toho, kdo pomáhal a pomáhá i se svým týmem různými způsoby lidem v nouzi, vyjadřuji solidaritu s provozovateli napadeného komunitního centra Klinika.
  • Jako křesťan vyzývám souvěrce, aby působili ve svých rodinách, zaměstnáních, školách a farnostech směrem k pokojným postojům, beze strachu a bez nenávisti.
  • Jako kněz vyzývám kolegy kněze: Mluvme v promluvách o konkrétních událostech, promítejme do nich texty evangelia a Skutků a Listů, připojujme aktuální prosby do Přímluv.
  • Vyjadřuji zármutek nad chováním některých politiků a mnoha spoluobčanů.
  • Vyzývám a prosím své církevní představené k vyslovení a napsání slov pomáhajících k pokoji a smíření.
  • Děkuji vládě jako celku za rozumné střízlivé postoje a za osobní statečnost některých jejích jednotlivých členů.
  • Radio Proglas je a bude na straně chudých bez domova, vzdělání, pracovní příležitosti a zdravotního zabezpečení, při citlivém vnímání možných obav a starostí našich spoluobčanů.
  • Strach zde nemá místo. Nekonání dober může škodit víc, než řada malých zel.
Ing. Martin Holík, ředitel Radia Proglas

Abychom na všech stranách s královstvím Božím hraničili...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony