Slovo ředitele Proglasu k prezidentským volbám

Slovo ředitele Proglasu k prezidentským volbám

Pořad v souvislostech


K prezidentským volbám 2018
Budeme vysílat

V Mariině škole
V Mariině škole
Jak prožít advent
Vysílali jsme


V Mariině škole

Prosinec

Prosinec
Audioarchiv
12. ledna 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

Ředitel Radia Proglas Martin Holík připravil zamyšlení k prvnímu kolu přímé volby prezidenta České republiky. Zaznělo a zazní ve vysílání jako Myšlenka na den v pátek 12. ledna 2018 v 5.27, 11.57 a 17.55.

K prezidentským volbám


Milan bude volit Michala, protože ho zná jako pracovitého člověka s rozhledem, intelektuála v dobrém smyslu slova. Josefka bude volit Jiřího, protože se do předvolební kampaně pustil velmi brzy a má podle ní největší šanci ve druhém kole. A protože „buďme čistí jako holubice a opatrní jako hadi“. Jáchym doufá, že při dobré konstelaci se současný prezident nemusí vůbec dostat do druhého kola. Analytik Josef má síťové grafy a skupinu doktorandů, kteří vědeckým způsobem zpracovávají chování na sociálních sítích. Je profesionál, a proto musí ve vysílání DVTV říct, že se současný pan prezident pravděpodobně stane i prezidentem budoucím. A ukáže to na těch grafech. Na dotaz zklamaného pana Veselovského „A proč si to myslíte?“ dodá: „Hm, lidi nemají rádi změnu“.

Já budu volit Pavla, protože si myslím, že v případném druhém kole by měl k soutěži se současným panem prezidentem velkou profesní sílu a zdatnost. A média budou v tu chvíli už zaměřena jen na ty dva, takže nižší povědomí o něm v tu chvíli vezme za své. A protože jej léta znám a je to skutečně dobrý a odborně erudovaný člověk. Pokud bude pan prezident dělat nekampaň i před kolem druhým, bude to docela zajímavá mediální detektivka. Mluvíte? Hodně toho vysvětlíte a představíte - a něco pokazíte. Vaše šance rostou a klesají. Nemluvíte? Nejste vidět? U rozhodnutých volit vás to nevadí, a u těch rozhodnutých volit proti vám to nepomůže. Mlčení  je taktické a také zbabělé.

Těžko, přetěžko se mi chápe ty věřící posluchače, kteří píší například: On je sice sprosťák a hrubián a starý a nemocný, ale jako jediný má dobrý vztah k Izraeli a chrání nás před islamizací naší země. Přitom není žádný z kandidátů, který by měl záporný vztah k Izraeli, potom nechat chlácholit praktikujícím bezvěrce můj strach, že přijdu násilím o svoji víru, je natolik absurdní, že není co komentovat. A především: Copak to je to podstatné? Není důležitější, kdo naším jménem bude létat přes celou planetu a vkládat se do mezinárodního dění, tak, že mu bude nasloucháno? Kdo bude chlácholit rozbouřené veřejné prostředí? Kdo jmenuje lidsky a odborně kvalitní soudce?

Ten postoj, který tu kritizuji, je legitimní. Jen je mi to líto. A také se stydím za kolegy kněze, není jich moc, kteří takto infikují a zmatou mnoho lidí. Poslouchejte je, ale podle jejich slov nejednejte.

Takže, milí posluchači, hodně se modlete, a to za všechny kandidáty včetně současného prezidenta, a za všechny voliče, tedy i za sebe. Opravdu, bděme i dnes, a hlavně mezi volebními koly na modlitbách, kdo to umíte. Vězme, že zelený strom života nejde tak úplně naplánovat a že každá analýza se skutečnosti jen blíží, že každý průzkum odráží rozpoložení tázaných právě a jen v tu chvíli. Volme srdcem a pak rozumem, nebo rozumem a zase rozumem, ale určitě pojďme volit. Účasti, zejména ve druhém kole, je naléhavě potřeba!

Žehná a vše dobré přeje Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony