Slovo ředitele Proglasu k prezidentským volbám

Slovo ředitele Proglasu k prezidentským volbám

Pořad v souvislostech


K prezidentským volbám 2018
Budeme vysílat

Čistý pramen
Čistý pramen
Slova, na která se nás Ježíš chce zeptat
Vysílali jsme


Čistý pramen

Rozmanitost církve

Rozmanitost církve
Audioarchiv
12. ledna 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

Ředitel Radia Proglas Martin Holík připravil zamyšlení k prvnímu kolu přímé volby prezidenta České republiky. Zaznělo a zazní ve vysílání jako Myšlenka na den v pátek 12. ledna 2018 v 5.27, 11.57 a 17.55.

K prezidentským volbám


Milan bude volit Michala, protože ho zná jako pracovitého člověka s rozhledem, intelektuála v dobrém smyslu slova. Josefka bude volit Jiřího, protože se do předvolební kampaně pustil velmi brzy a má podle ní největší šanci ve druhém kole. A protože „buďme čistí jako holubice a opatrní jako hadi“. Jáchym doufá, že při dobré konstelaci se současný prezident nemusí vůbec dostat do druhého kola. Analytik Josef má síťové grafy a skupinu doktorandů, kteří vědeckým způsobem zpracovávají chování na sociálních sítích. Je profesionál, a proto musí ve vysílání DVTV říct, že se současný pan prezident pravděpodobně stane i prezidentem budoucím. A ukáže to na těch grafech. Na dotaz zklamaného pana Veselovského „A proč si to myslíte?“ dodá: „Hm, lidi nemají rádi změnu“.

Já budu volit Pavla, protože si myslím, že v případném druhém kole by měl k soutěži se současným panem prezidentem velkou profesní sílu a zdatnost. A média budou v tu chvíli už zaměřena jen na ty dva, takže nižší povědomí o něm v tu chvíli vezme za své. A protože jej léta znám a je to skutečně dobrý a odborně erudovaný člověk. Pokud bude pan prezident dělat nekampaň i před kolem druhým, bude to docela zajímavá mediální detektivka. Mluvíte? Hodně toho vysvětlíte a představíte - a něco pokazíte. Vaše šance rostou a klesají. Nemluvíte? Nejste vidět? U rozhodnutých volit vás to nevadí, a u těch rozhodnutých volit proti vám to nepomůže. Mlčení  je taktické a také zbabělé.

Těžko, přetěžko se mi chápe ty věřící posluchače, kteří píší například: On je sice sprosťák a hrubián a starý a nemocný, ale jako jediný má dobrý vztah k Izraeli a chrání nás před islamizací naší země. Přitom není žádný z kandidátů, který by měl záporný vztah k Izraeli, potom nechat chlácholit praktikujícím bezvěrce můj strach, že přijdu násilím o svoji víru, je natolik absurdní, že není co komentovat. A především: Copak to je to podstatné? Není důležitější, kdo naším jménem bude létat přes celou planetu a vkládat se do mezinárodního dění, tak, že mu bude nasloucháno? Kdo bude chlácholit rozbouřené veřejné prostředí? Kdo jmenuje lidsky a odborně kvalitní soudce?

Ten postoj, který tu kritizuji, je legitimní. Jen je mi to líto. A také se stydím za kolegy kněze, není jich moc, kteří takto infikují a zmatou mnoho lidí. Poslouchejte je, ale podle jejich slov nejednejte.

Takže, milí posluchači, hodně se modlete, a to za všechny kandidáty včetně současného prezidenta, a za všechny voliče, tedy i za sebe. Opravdu, bděme i dnes, a hlavně mezi volebními koly na modlitbách, kdo to umíte. Vězme, že zelený strom života nejde tak úplně naplánovat a že každá analýza se skutečnosti jen blíží, že každý průzkum odráží rozpoložení tázaných právě a jen v tu chvíli. Volme srdcem a pak rozumem, nebo rozumem a zase rozumem, ale určitě pojďme volit. Účasti, zejména ve druhém kole, je naléhavě potřeba!

Žehná a vše dobré přeje Martin Holík, ředitel Radia Proglas.