Poznámka: Rozmanitost v pojetí Vánoc nevadí, když je dobrá vůle

Poznámka: Rozmanitost v pojetí Vánoc nevadí, když je dobrá vůle
23. prosince 2021 Náš názor, Vánoce Autor: Filip Breindl

Pro někoho spíš Tichá noc, pro někoho spíš normalizační song Vánoce, vánoce přicházejí o trampotách obyvatelstva. Může se jevit jako paradoxní, když člověk cestou na půlnoční míjí první vyhozené stromky u popelnic. Berme tu rozmanitost v pojetí Vánoc jako svědectví o tom, jakou schopnost oslovit opravdu velmi širokou skupinu tyto svátky mají.

Když nastal současný nouzový stav, jeden z internetových glosátorů poukázal na zdánlivou absurditu jednoho nařízení: vánoční trhy smějí být až po 25. prosinci. Sklidil se svou poznámkou úspěch, vždyť není nic absurdnějšího než otevřít, když už je po všem. Copak má v závěrečných dnech roku někdo čas nebo chuť okoušet vánoční atmosféru, v klidu se zastavit s přáteli, poslechnout a zazpívat si koledy? 

Tento text nevolá po tom, aby letos těžce zkoušení trhoví prodejci zkusili štěstí navzdory prosté ekonomické realitě předvánočního a povánočního období. Ani nerozporuje skutečnost, že chápání významu Vánoc – v termínu, podstatě i provedení – může být značně různorodé a jsou určité objektivní důvody, proč úplně převládají různé delty a omikrony nad pojetím alfa a omega, tedy Vánoc jako oslav narození Ježíše Krista, našeho Mesiáše a Pána. S tím, že tomu tak je, můžeme nesouhlasit, můžeme o tom také vést spor, ale to je tak všechno. Různorodost chápání pak vede ke každoročním předvánočním rituálům, jako je vyhlašování válek Santu Clausovi a dalšímu cizáckému prvku, s občasnými aktuálními specifiky, jako je momentální spor o českého kapra. Společnost se rozdělí na konzumenty bramborového salátu s uzeninou a bez ní, což může být vzhledem k předmětům dosavadních sporů docela úlevné.

Nepříjemné ovšem bývá, když se různé představy o Vánocích dostanou do skutečně konfliktní situace, jakou zažívali účastníci půlnočních bohoslužeb na řadě míst. V jednom západočeském městě bude tato mše po čtvrt století, ta poslední byla ukončena předčasně, protože se úplně nepotkaly představy farníků, jednoročních příchozích a opilých výtržníků o průběhu příštích minut. To už je snad minulost a noční čas v onom městě se více bude podobat scenérii z Lukášova evangelia, kde nebeské zástupy přály pokoj lidem dobré vůle.

A snad zase nepopudíme tu paní, která nám rozhořčeně do rádia několik dní po Novém roce volala, proč pořád hrajeme ty koledy a kdo to má tak dlouho poslouchat. Klidný a pokojný čas a dobrou vůli!

Filip Breindl