Poznámka: Po tornádu vydržet

Poznámka: Po tornádu vydržet
25. června 2021 Náš názor Autor: Filip Breindl

Není to hraběcí rada, cynická poznámka pronesená z pohodlí rámovaného střechou nad hlavou a nepřerušovanou dodávkou elektrického proudu. To sloveso vydržet primárně nepatří přímým aktérům bojujícím s následky katastrofického živelného řádění. Reaguje na činnost okolí, vnějších pozorovatelů, jejichž značná část chvályhodným způsobem probouzí to lepší v sobě.

Na rozdíl od přímých aktérů, kteří mají běh na dlouhou trať daný samou podstatou události, je jen na nás, zda dokážeme pozornost a solidaritu přenést přes úvodní vzepětí. Ještě bude potřeba hodně pomáhat, nejvíc možná právě v momentu, kdy se pozornost od vesnic mezi Břeclaví a Hodonínem (a nezapomínejme na severočeské Stebno!) rozostří mezi další události. Vydržet znamená i dobré rozvržení sil a jestliže dnešek přinesl slibný start, je třeba ho potvrdit v dalších týdnech a měsících.

Vydržet znamená také uchování empatického a soucitného přístupu, který především vidí druhého v nouzi a sebe v pozici, z níž se dá i poměrně minimalisticky pomoci, bez mudrování, zda si za to ten druhý nemůže sám a zda tu od pomoci nemají být ti další, v podstatě kdokoli jiný než já. A konečně také v dlouhodobém horizontu tuto zkušenost v příslušnou chvíli, typicky volební, správně vyhodnotit, pokud jde o funkčnost systému, přístup institucí, roli občanské společnosti, médií, neziskového sektoru a angažovaných jedinců. Rozhodně to nedá tolik práce jako budovat nový příbytek v troskách Moravské Nové Vsi. Lze to vydržet a značně to usnadní naše spolužití v časech mimo tornáda a jiné pohromy.

Filip Breindl

foto: Martin Holík, Radio Proglas