Poznámka: O Havla nejde vůbec a o Vondráčka málo, celé je to Mynářova svévole

Poznámka: O Havla nejde vůbec a o Vondráčka málo, celé je to Mynářova svévole
21. října 2021 Náš názor Autor: Filip Breindl

Odpolední brífink na Pražském hradě přinesl několik zajímavých poznatků k dění kolem hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana a počínání jeho spolupracovníků. Klíčovým je sdělení Vratislava Mynáře, kterým potvrdil skutečnost obsaženou ve zprávě Ústřední vojenské nemocnice senátorům: že stanovisko lékařů o pracovní neschopnosti hlavy státu a nepříznivé prognóze obdržel 13. října. To je mnohem důležitější sdělení, než celý popis návštěvy Radka Vondráčka i s videozáznamem.

Ve své řeči Mynář zdůvodňoval, jaké právní důvody mu neumožňovaly takovou informaci zveřejnit, není ale jasné, co mu bránilo ji sdělit například předsedovi vlády či parlamentních komor, přičemž Senát o ni dva dny předtím požádal a s předsedou Sněmovny Vondráčkem byl kancléř dokonce v osobním kontaktu. Pokud bychom přijali jeho konstrukci, že ani v tomto případě nesměl se zprávou nakládat bez výslovného souhlasu prezidenta, dostali bychom se do zcela absurdního začarovaného kruhu, který je koneckonců i v rozporu s předloňským vyjádřením Miloše Zemana o tom, že prezident má povinnost o svých zdravotních omezeních informovat. O zdravém rozumu nemluvě. A i kdyby opravdu platilo, že v této situaci si Mynář měl ponechat lékařskou zprávu o pracovní neschopnosti prezidenta pro sebe, jaký smysl pak dávají kancléřovy výroky na adresu vedení Senátu, když se po dané informaci pídil? Kdy bychom se o prezidentových možnostech zastávat úřad dozvěděli, pokud by to senátoři neudělali?

Vše ostatní, zejména pasáž o údajné informační nevstřícnosti spolupracovníků prezidenta Václava Havla, už tvoří jen takovou mlhu, která by měla zakrýt svévoli a přinejmenším neetický postup hradního úředníka (skutečně nikým nevoleného). To, že se svými spolupracovníky a Radkem Vondráčkem pobýval u prezidenta na nemocničním pracovišti intenzivní péče bez ochranných pomůcek, v rozporu s pravidly Ústřední vojenské nemocnice (opět o zdravém rozumu nemluvě), jen dotváří celkový rámec této nepěkné kancléřovy hry. Pravda vítězí.

Filip Breindl

NyníKomorní hudba
Skladba: Smyčcový kvartet B-dur op. 16 č. 1 - Allegro moderato, Adagio, Menuetto, Finale Allegro vivo; Autor: Vranický Pavel; Soubor: Stamicovo kvarteto
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
04:00Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony