Poznámka: Lockdown na postranní zájmy politiků

Poznámka: Lockdown na postranní zájmy politiků

Nezdar české cesty při zdolávání koronaviru má řadu příčin, které se zpravidla odvíjejí od mylné úvodní úvahy o funkčnosti promořování regulovaného na hranici zdravotnických kapacit - a vinou chybných a pozdních rozhodnutí i za touto hranicí, jak aktuálně vidíme. Také politických aspektů je hodně. Na rok přesně od prvního z razantních protiepidemických zásahů, totiž uzavření škol, si připomeňme alespoň jeden z nich - stálou přítomnost příliš mnoha vedlejších zájmů a motivů.

Ve srovnání s loňskem to vynikne: Bez ohledu na jistou chaotičnost (kterou podpořily premiérovy monology na tiskových konferencích vlády, vzpomeňte si) a dílčí chyby bylo možné identifikovat prakticky jediný zájem - odvrátit bezprostřední epidemickou hrozbu. Nelze tvrdit, že by tento cíl zcela vymizel ze zřetele, ačkoli si někteří komentátoři v průběhu času oprávněně kladli otázku, zda to vláda spíše neumí, nechce, nebo nemůže. Andrej Babiš či Jan Hamáček jistě koronavirovou nákazu zdolat chtějí, původně čistý étos po onom krátkém období kolem 10. března ale překryly různé další zájmy, politicko-marketingové či byznysové. Řešení samotné zdravotní krize a průvodních sociálních dopadů se rozředilo v kotlíku s dalšími přísadami - chránit zdraví jistě, ale nezapomínat na to, komu svěříme důležité zakázky, zvažovat dopady všech opatření na přátele z řad silných hráčů, hledět, abychom proti sobě nepopudili lid zrovna před volbami, hrát nějaké zvláštní geopolitické hry bez ohledu na jejich škodlivost pro ne zrovna pevnou domácí demokracii a vazbu země na evropské a transatlantické partnerství.

Nelze podruhé vstoupit do loňské řeky - tato možnost se definitivně uzavřela zhruba při první úkloně našich vládních činitelů draze nakoupené zásilce vesměs nekvalitních ochranných pomůcek z Číny. I kdyby osoby ve vedení státu razantně opustily svět svých vedlejších zájmů, mnohokrát zrazená veřejnost by jim to tak jednoduše nevěřila, u Babiše se navíc lze domnívat, že uvažování na úrovni nějakého společného zájmu stojí nad jeho osobnostním limitem. I tak lze vládní představitele v této situaci, kdy podle různých signálů naznávají rozsah průšvihu, vyzvat, aby si vyhlásili osobní lockdown od politického marketingu a různých partikulárních zájmů ekonomického rázu. Pro občany, kterým zakázali vytáhnout paty z místa bydliště, by tuto oběť - velmi potřebnou trvale a zároveň měnící dosavadní politické zvyklosti - mohli přinést.

Filip Breindl  

foto: archiv

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony