Poznámka: Klaus udělal, co považoval za nejlepší - pro sebe

22. listopadu 2012 Náš názor, Události Autor: Filip Breindl

Krátká poznámka k dnešnímu rozhodnutí prezidenta Václava Klause nesáhnout k vetu zákona o vypořádání církevního majetku, současně ale normu kvůli svým výhradám nepodepsat.

Tři možnosti měl prezident poté, co poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a poslala mu k podpisu zákon o majetkovém vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi: Buď normu podepsat, vetovat ji anebo zvolit jakousi cestu mezi těmito krajnostmi. Ty znamenaly pro Klause určitá rizika - za normálních okolností by podpis, provázený třeba vyslovením výhrad, prezidenta nikterak nekompromitoval, v kontextu jeho výkonu úřadu, relativizace nadstranictví a častým vstupováním do legislativního procesu by se nabízela interpretace, že se k zákonu přiklonil. To zjevně nechtěl. Veto by zase znamenalo popuzení jiné části společnosti, navíc by se v případné roztržce s koaličními politiky mohl dostat do kritizovatelné pozice vzhledem ke svým předchozím požadavkům, jež mu předkladatelé zákona v zásadě splnili, ačkoli nyní naznačuje, že nikoli.

Jistě nelze Václava Klause podezírat z toho, že by po věcné stránce nevěnoval zákonu značnou pozornost a pečlivě nevážil pro a proti. Na druhou stranu z jeho konečného kroku až příliš výrazně vyčnívá skutečnost, že zvolil cestu, která skýtá výhody především pro něj samotného - jedním sdělení o nepodepsání se mu podařilo současně popíchnout nemilovanou vládní koalici, aniž by zase příliš vody poskytl na mlýn opozici; normě, s níž se úplně neztotožňuje, dal do vínku jistý díl pochyb a zároveň si nad ní umyl ruce; národu nabídl obraz starostlivého státníka, který vnímá náladu obyvatelstva (vzpomeňme si na výroky z Hradu, když byl Klaus v palbě za své veto zákona o registrovaném partnerství homosexuálů, tehdy mu ulice nediktovala), jakož i člověka, jemuž záleží na uspořádání poměrů mezi státem a církvemi, ačkoli ve skutečnosti pro to za svých 23 let politické činnosti učinil pramálo. I nyní, slovy kardinála Dominika Duky, pouze "nestál v cestě."

Nechť každý posoudí, jak je to důstojné a státnické. Nechť také každý posoudí, v jaké míře jsou podobné tendence nastavovat svou plachtu nejpříznivějšímu větru přítomny u lidí, kteří usilují o to, aby Klause v prezidentském úřadu vystřídali.    

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony