Odtrhnout moc od odpovědnosti a kontroly ničemu nepomůže

Odtrhnout moc od odpovědnosti a kontroly ničemu nepomůže
1. prosince 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Návrh novely zákona o veřejném zdraví, aby ministerstvo zdravotnictví a zejména nová pozice superhygienika převzaly pro podobné epidemické krize rozsáhlejší pravomoci, není zase tak převratný. Čas od času se objeví podobné volání k jízdě zdánlivě pohodlnou a příjemnou zkratkou. Ve skutečnosti jde v lepším případě o slepou uličku, v tom horším o úsek plný nebezpečných karambolů.

To volání je ale lákavé - zbavme se zbytečné zátěže vyjednávání, kompromisů, schvalovacích procesů, administrativy. Jde přece o zdraví, ne? Nechceme přece, aby na všechno byl potřeba nouzový stav, že ano? A hygienici nejsou politici, ale odborníci, není-liž pravda?

Ta úvaha má chybu v samotném základě: Co se tu chystá, ve skutečnosti znamená očištění moci od nánosu odpovědnosti a kontroly, které zdánlivě vypadají jako přítěž, fakticky jsou ale nedílnou součástí distribuce moci v demokratické společnosti. Té moci, o níž nás zkušenost poučila, že není prozíravé, aby se příliš koncentrovala v rukou jednoho člověka, byť by byl sebevětším odborníkem. Naopak víme, že se vyplatí výkon moci kontrolovat a dokonce nezaškodilo vytvořit systém různých mocenských protivah a balancování.

Že jde o zdržování v situaci, kdy jde o životy? Tak schválně - kolik lidí zemřelo v důsledku toho, že zavedení nějakých kroků brzdily formality, procedurální náležitosti? Problém zcela jistě mohl být v nastavení samotných kroků, jejich načasování a vzájemném propojení, nikoli ale v tom, že podléhaly parlamentní kontrole a předepsané schvalovací proceduře, která se nakonec ukázala být až překvapivě funkční, i když přezkoumat její jednotlivosti nemusí být na škodu.

Mimořádné situace občas vyžadují zásahy, které se mohou dotknout občanských svobod. Proto demokratická společnost vytváří struktury, do nichž rozděluje moc potřebnou k takovým zásahům. Samozřejmostí by měla být snaha, aby k narušení svobod docházelo jen v nezbytně nutné míře a takový stav se podle možností kompenzoval. V počínání předkladatelů novely zákona o veřejném zdraví takový styl uvažování není příliš patrný, jak je vidět třeba z hlasitého uvažování o tom, jak by měly být k dispozici údaje z mobilních telefonů. 

Ale dobře, že to zaznělo, získáváme výmluvný obraz pro představu chystané nerovnováhy mezi mocí úředníka s nulovou politickou odpovědností a chatrnou veřejnou kontrolou na jedné straně a občanem, který je ve skutečnosti spoluvlastníkem oné moci, na straně druhé. Ministerstvo zdravotnictví, jehož zástupce mimochodem opakovaně marně zveme do našeho vysílání, by mělo definitivně opustit představu, že boj s epidemií získá na účinnosti v podobných slepých uličkách, kde stát občanům vezme, co mu nikdy nepatřilo.

Filip Breindl

NyníPísně
Píseň: Svět se točí dál (2020); Interpret: Huménečko; Album: Huménečko: Kouřové signály
05:45Radio Vatikán
06:00Dnešní evangelium
06:05Ranní chvály
06:20Duchovní slovo
06:25Ranní magazín
06:45Ranní zíváček

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony