Komunální kampaň: Nechte to na nás, postavách z billboardů a popelnic

Komunální kampaň: Nechte to na nás, postavách z billboardů a popelnic
4. října 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

Billboard, který v těchto dnech denně míjím, dobře vystihuje klima v zemi před komunálními a senátními volbami. Muž a žena oděni v bílém sdělují, že by naši městskou část rádi vylepšili, což ale nezvládnou bez podpory (doslova "bez vás to nedáme"). Toto sdělení je vyvedeno velkými písmeny, naopak jména kandidátů zabírají tak povážlivě malou plochu, že za šera není zcela jasno, zda se paní jmenuje Eva nebo Iva. Tak trochu se zdá, že letošní praxe trochu boří vžitou představu o komunálních volbách postavených více na lidech než na stranách.

O jména a konkrétní lidi zde jde až v poslední řadě - ostatně na dalších billboardech stejného hnutí (které jste nejspíš poznali) se objevují pouze křestní jména ve spojeních typu René chce, David má, Marcela umí. Klidně by tam mohly být přezdívky, celé sdělení se zaměřuje na jejich příslušnost k tomu správnému spolku, jenž se o všechno postará, v privilegovaných případech dokonce s přímým telefonickým spojením na nejvyššího šéfa (ta paní Iva z našeho billboardu jím ovšem zřejmě nedisponuje, což vyvolává otázky, zda naše městská část neostrouhá před lépe postavenými nádeníky z Děčína, Jihlavy či Karviné). Trochu to popírá význam samotného slova samospráva a když hnutí vznikalo, oplývalo frázemi o funkčním státu, na jehož službu asi nemělo mít vliv, kdo se dovolá předsedovi vlády, ale politický marketing si to zřejmě žádá.

Horší je, že tuto praxi movitého hnutí zkouší napodobit téměř kdekdo. I když pomineme naprosté výstřelky typu představy jednoho kandidáta na brněnského primátora o virálu z popelnice, zůstáváme zaplaveni hesly, jejichž duch připomíná řemeslníkovo "uvařte nám kafíčko, paninko, a nepleťte se nám tu". Jsou to sdělení, která přímo spoléhají na to, že se nikdo nebude ptát na detaily typu kolik to bude stát nebo kdo to uklidí.

Vyplatí se přesně to udělat, tak jako se vyplatí nekupovat spotřebič pouze na základě přesvědčení prodavače, že potřebujete právě tohle, často neprodejné, předražené a poruchové zboží. Velkou výhodu na straně volebního "zákazníka" představuje skutečnost, že málokterý kandidát, natož celá strana či sdružení znamená nepopsaný list. Zejména u těch, kteří dosud byli u moci, se lze vrátit k jejich slibům před posledními volbami, od věci není také zmapování cesty mnohých převlékačů politických dresů. A vůbec nejlepší je položit si kennedyovskou otázku - neptej se, co pro tebe udělají postavy z billboardů, ptej se, jaký prostor dostaneš k vlastnímu podílu na změně svého životního okolí k lepšímu. S něčím takovým současný politický marketing zatím příliš nepočítá. Sluší se jeho klientům dát příslušnou zpětnou vazbu, a to nejen u voleb samotných, ale během celé čtyřleté periody.

Filip Breindl

NyníHudební siesta
Skladba: Jubilate - Sláva buď Otci; Autor: Händel Georg Friedrich; Dirigent: Preston Simon; Sóla: Kirkby Emma, Nelson Judite, Brett Charles, Elliot Paul, Covey Rogers,Thomas David - zpěv; Soubor: Sbor katedrály v Oxfordu, The academy of ancient music
12:56Střípek poezie
13:00Hudební siesta - 2. část
13:30Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Sváteční pohádka
14:30Třikrát z Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony