Ke druhému kolu prezidentské volby 2018

Ke druhému kolu prezidentské volby 2018
25. ledna 2018 Náš názor Autor: Martin Holík

Už bylo mnohými řečeno prakticky všechno a usuzuji, že ani večerní debata v České televizi nepřinese nic, podle čeho bych změnil své rozhodnutí.

Titul této Myšlenky na den pochází od Karla Čapka: Pravda je víc než moc, protože je trvalá.

Co máme, milí posluchači, k dispozici? Trojí: rozum, zkušenost a přátele.

 1. Bez rozumu, rozumného uvažování je marné cokoli. Berme jej prosím do hrsti a rozvažujme. Domnívám se, že ještě stále jsme jako společnost dostatečně citliví na propojování nedobrých skutků. Nemohu nezmínit například situaci tandemu premiér- prezident. Situace s pověřením sestavit vládu trestně stíhaného člověka je donedávna nepředstavitelná a v evropském prostoru unikátní. Jistě je vhodné pokusit se přestřihnout vazby, které mohly vyrůst a vyrostly do takto obludných rozměrů. Jasný důvod volit změnu. Není to změna pro změnu, ale změna pro naději, že se něco ve smyslu výše uvedeném změní. Na takovou úvahu stačí zdravý rozum.
 2. Ke zkušenosti: vidíme, čteme, srovnáváme. Může se nám stát, že se nám okrajový, nevýznamný názor nebo způsob jeho vyslovení u jednoho kandidáta setká s bystrostí a pohotovostí kandidáta druhého. Přesto se domnívám, že evangelijní věta „po ovoci poznáte je“, je dostatečným vodítkem pro dobré rozhodnutí. Sami víme, kolik práce a námahy stojí uskutečnit naši dobrou vůli.
 3. K přátelům: nejde jen o nejbližší, ale také o Ty, kteří si naši pozornost zaslouží.
  1. Tak například Synodní rada Českobratrské církve evangelické říká: Přejeme si, aby naše země byla i v dalších letech součástí západního světa a měla své místo v evropské i světové politice. Ve druhém kole prezidentských voleb proto dáme hlas Jiřímu Drahošovi. Využijte i vy svého práva volit svobodně a zodpovědně.
  2. Hlavy řeholníků a řeholnic mnoha uskupení vyjadřují naději, že se stane presidentem ten, kdo povzbuzuje své spoluobčany k ušlechtilému jednání. A že záleží jen na nás voličích, zda bude výsledkem voleb změna, kterou naše společnost potřebuje.
  3. Čeští biskupové nepřímo, ale přesto dostatečně jasně doporučují – volit změnu.
 4. Důležitá poznámka: Argumentačně to vypadá na dvě skupiny, ve skutečnosti jsou tři: ti třetí jsou trolové, lidé, kteří za peníze prokazatelně komentují a rozeštvávají pod jakýmkoli příspěvkem na sociálních sítích. Fenomén, na který jsme si dosud nezvykli. Ale je to i osvobozující: nejsme to my, není to náš názor, jsou to lidé žoldnéři pro cokoli.
 5. Další důležitá poznámka: mluví se o ostrém rozdělení rozdělení společnosti. Není tomu tak, nebo přesněji: je, ale jen v setině našich životních rozhodování. Prezidentské volby jsou matematicky určeny k tomu, že budou jedni pro jednoho, druzí pro druhého kandidáta. Na tom není nic znepokojivého. Na dalších devětadevadesáti položkách se shodneme. Všichni chceme dostat dítě do školky, mít ochranu v nemoci, možnost hájit se před lichváři a dojet po dobrých silnicích do cíle.
  Vrátím se k poznámce: Ve skutečnosti jsou ovšem z hlediska těchto voleb čtyři skupiny:
  1. pro jednoho,
  2. pro druhého,
  3. ti, kteří nevolí, a nakonec
  4. ti, kteří pro nízký věk volit nemohou.

Zejména seniory vybízím, volte s tím, že se zeptáte dosud nevolících dětí, vnuků. Abyste se nemuseli stydět, až se vás zeptají, jak jste volili.

 1. Hleďme do budoucnosti.
  Čekají nás další volby, komunální, neméně důležité. Úžasný dar spolupodílet se na společných dobrech společnosti.
 2. Skončím citací kolegy patera Jana Hanáka: přesah k duši člověka může zaznít i krátkém vyjádření či projevu. Něco, co dokáže v dobrém rozeznít duši, co dokáže inspirovat každého, aby byl lepším vůči sobě i bližním, píše Honza a pokračuje: pokud jde o Jiřího Drahoše, nemylte se, nemám pocit, že je nejlepší na světě. Ale Spasitele nehledám, toho jsem už našel a jeho království není z tohoto světa. Hledám jako občan, jako volič někoho, kdo vnímá svou prezidentskou roli jako službu právě onou dobrou myšlenkou. Mám pocit, že Jiří Drahoš by toho mohl dostát. Už jen to stmelení nedávných konkurentů a jejich podporovatelů je věc málo vídaná, co myslíte?
 3. Tak: Hledá se dobrý člověk na 1826 dnů, z něhož budeme mít radost, tu a tam s ním nebudeme v něčem souhlasit, lecčemu neporozumíme, ale budeme vědět, že svůj úkol bere na pár let, a hlavně: jako službu. Takového přeji sobě i vám.

Martin Holík, Radio Proglas

Myšlenka na den je vysílána ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 5.25, 11.55 a 17.55.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony