Komentář Kateřiny Šimáčkové: Úvaha o rovnosti v různosti

Komentář týdne:
11. března 2017 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Březnový Mezinárodní den žen inspiroval aktuální Komentář týdne, který pro Radio Proglas připravila soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Vysíláme v sobotu 11. března 2017 v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 dopoledne.

Úvaha o rovnosti v různosti

Jsem přesvědčena, že muži a ženy jsou různí. Že to tak má být a že právě to je velkým důvodem pro to, aby se ženy podílely na řízení společnosti ve stejném rozsahu jako muži – přinesou tam totiž jiný pohled než muži. Důvodem potřeby většího zastoupení žen v mocenských pozicích je právě to, že ženy mívají jiný styl než muži, jiné priority a jiné schopnosti. Ženy rodí děti, zvednou v průměru nižší závaží, než muži, mají menstruaci, mají více tuku ve svém těle, mají jiné rysy v tváři. Ráda si všímám ve svém okolí jinakosti a rozmanitosti a považuji ji za velké obohacení. Je škoda, že v nejvyšších mocenských pozicích ve státě i byznysu tak moc převažuje mužský prvek. A proč by tam mělo být více žen?

Pěkně to vystihla starostka Jílového u Prahy paní Halanová: "Je důležité, abychom byli v rovnováze. Pohledy mužů a žen jsou rozdílné, ale život máme společný."

Pro vyrovnání rasových rozdílů stačí z rozhodovacích procesů abstrahovat to, jakou rasu má uchazeč, či po nějakou dobu uchazeče z dlouho ponižovaného a diskriminovaného etnika zvýhodnit a pak zase se vrátit k tomu, že přestanu etnikum zohledňovat. To ale prostě u žen nejde. Nemůžete přestat sledovat, že žena je žena. Bude mít většinou na svých bedrech větší část péče o děti. Minimálně v těhotenství a době kojení. Vždycky budou spíše ony pečovat o seniory a nemocné ve svých rodinách či o pacienty v nemocnicích nebo děti v jeslích a školkách. Když se zavřou dveře bytu za manželským párem, žena bude prostě skoro vždycky v páru tím, kdo je fyzicky slabší a toho druhého nepřepere. Ale ženy se také třeba dožívají vyššího věku, jsou statisticky opatrnějšími řidičkami. Mají kratší dobu, kdy jsou schopné se reprodukovat než muži a reprodukce je opravdu stojí mnohem více námahy a rizika než muže.

Věřím, že se situace bude vyvíjet k lepšímu. Že si společnost uvědomí, jak nehospodárné je nevyužívat polovinu svého potenciálu. A že ženám dojde, že starat se o své děti znamená také starat se o to, aby jejich děti žily v lepším světě a tedy převzít větší podíl na rozhodování, kudy se svět bude ubírat.

Nedávno jsem se aktivně účastnila polemiky, proč není více žen na Nejvyšším soudě, který má jen 22 % soudkyň, nebo na Ústavním soudě, kde jsme dvě ženy oproti třinácti mužům. Uvědomila jsem si, že mohu ztroskotat na tom, že nemám oproti mužským adeptům adekvátně silné návrhy protikandidátek. Samozřejmě i tady se dá použít ten pěkný argument "až když bude v politice tolik neschopných žen, kolik je tam neschopných mužů, tak to bude fér". Ale teď se bavíme o tom, že bych přece jenom raději navrhovala schopné kandidátky a uvědomuji si, že studentek srovnatelně dobrých či lepších než studentů máme na fakultách opravdu hodně. Ale ty šikovné holky nějak mezi třicítkou a čtyřicítkou zmizí. Určitě na to mají vliv jejich šéfové, kolegové a manželé. Ale trochu si za to můžeme i samy. Je to tím, že narazíme na skleněný strop, že se věnujeme péči o děti a rodiče nebo o kariéry našich mužů, že v poslední chvíli neřekneme "chci to" dostatečně tvrdě a přesvědčivě? Všichni bychom s tím měli něco udělat, a pokud nevíte co, dovolte mi předložit Vám pár doporučení, jak se pokusit ženy a ženskost v rozhodování posílit:

  • Ženy v řídících funkcích, nechovejte se prosím tak strašně mužně. Podporujte ženská témata, ženský styl a ostatní ženy.
  • Vy ženy, které se cítíte být více pečovatelkami než ředitelkami, podporujte ty ženy, které chtějí řídit svět. Nekritizujte je za jejich rozhodnutí a hlavně za způsob, jakým pečují o své děti a domácnost, nebo za to, že žijí jiný život, než jste si vybraly Vy.
  • Ženy, které jste také matky, dcery a manželky, vychovávejte své syny, manžely a otce, aby respektovali užitečnost podílu žen na moci.
  • Zaměstnavatelé a zaměstnavatelky, diverzifikované pracovní týmy jsou mnohem stabilnější a generují vyrovnanější výsledky. Berte v úvahu, že zpravidla průměrná ženská zaměstnankyně bývá loajálnější k firmě a zaměstnavateli, než průměrný muž.
  • A hlavně tatínci a manželé, každodenní péče o děti i domácnost vám v důsledku přinese velké uspokojení a mnoho zkušeností. A žena, které dáte svobodu a podporu, poskytne totéž i vám.

Kateřina Šimáčková

pro Radio Proglas, březen 2017

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony