Žehnání nových aut pro ostravskou charitu

Žehnání nových aut pro ostravskou charitu
12. září 2018 Události Autor: Pavel Chaloupka

Diecézní charita ostravsko-opavská se stejně jako ta oblastní ve Žďáru nad Sázavou těší z nových aut, která budou pomáhat ve službách jejich jednotlivých středisek. Pro 11 oblastních charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka se takto díky finanční podpoře Evropské unie podařilo získat 32 nových vozidel. Ta zefektivní poskytování jednotlivých terénních služeb a zajistí bezpečné a spolehlivé zajištění stávající péče. Nová auta dnes požehná a do služby potřebným vyšle biskup František Václav Lobkowicz. Stane se tak od 14 hodin v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově.

Diecézní charita ostravsko-opavská získala pro své oblastní Charity 32 nových osobních automobilů díky finanční podpoře Evropské unie. Prostřednictvím projektů „S automobily do terénu“ a „S Automobily k lepší péči“, spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, byly nakoupeny automobily pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji  a na území Jesenicka (Charita Český Těšín, Charita Hlučín, Charita Studénka, Charita Frenštát pod Radhoštěm, Charita Frýdek-Místek, Charita Jeseník, Charita Kopřivnice, Charita sv. Martina, Charita Odry, Charita Opava a Charita Ostrava).

„Hlavním cílem obou projektů je zvýšit kvalitu a dostupnost terénních sociálních služeb, které jednotlivé Charity poskytují.“ uvádí vedoucí projektového útvaru Diecézní charity ostravsko-opavské Eva Poloková. Automobily tak budou využívány v pečovatelských službách, službách osobní asistence, sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.

Jednotlivé sociální terénní služby pomáhají všem, kteří jsou v důsledku snížené soběstačnosti sociálně vyloučeni, jsou sociálním vyloučením ohroženi nebo se potýkají se zdravotním handicapem. „Tito lidé mají často zhoršenou pohyblivost, obtížně se orientují, nezvládají reagovat na běžné životní situace, apod. Proto je důležité, aby sociální pracovník působil v přirozeném prostředí uživatele sociální služby a byl mu oporou při řešení jeho každodenních starostí,“ popisuje klíčové faktory péče vedoucí sociálně-zdravotního útvaru Kristina Stoszková.

Praktické zkušenosti vysvětluje Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín: „Poskytujeme služby osobní asistence v oblasti Hlučínska a okolí Ostravy. Naše stávající dvě auta ujedou měsíčně kolem 1500 km, ročně je to přes 17 000 km. Bez charitních automobilů bychom se dostali k mnohem méně klientům, protože v naší oblasti není veřejná doprava tak frekventovaná. Auto je pro naše osobní asistentky důležitou pracovní pomůckou, bez které by nezvládly přepravit např. nákupy, které pro klienty zajišťují,“ a dodává: „pro mnoho klientů je osobní asistence službou, bez které si svůj život neumí představit. Kvalitní auto je základním předpokladem, aby náš tým mohl pomáhat co největšímu počtu potřebných, mezi kterými jsou například senioři či handicapovaní.“ Podobné zkušenosti popisuje také Anna Čechová z Charity Frenštát pod Radhoštěm: „Pokrytí vesnických oblastí v podhorském terénu Beskyd by bylo bez spolehlivých aut téměř nemožné. Naši pracovníci pečovatelské služby se starají

o klienty 13 přilehlých obcí a při přejezdu v odlehlých oblastech najedou i 25 km tzv. od klienta ke klientovi.“

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony