Začínají přípravy mimořádného misijního měsíce. Zapojit se mohou i farnosti

Začínají přípravy mimořádného misijního měsíce.  Zapojit se mohou i farnosti
1. dubna 2019 Události Autor: Hana Kašpárková

Příprava na mimořádný misijní měsíc, který na letošní říjen vyhlásil papež František, byla hlavní náplní 14. zasedání Národní misijní rady, které se uskutečnilo ve čtvrtek. Zástupci tuzemských misijních organizací diskutovali také o tom, jak do příprav zapojit věřící a farnosti.

Značnou část setkání zúčastnění věnovali prezentaci událostí, které mají doprovázet nebo připravovat mimořádný misijní měsíc. „Ještě čekáme na některé informace, které proběhnou v květnu na generálním shromáždění papežských misijních děl v Římě ohledně celosvětového prožívání tohoto měsíce, a z něj se budeme inspirovat,“ řekl Proglasu národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát.

Zástupci misijních iniciativ chtějí do oslav misijního měsíce zapojit také farnosti a věřící. „Naše výzva směřuje ke všem farníkům, aby v jejich akcích, které dělají, počínaje poutěmi, farními dny nebo například Nocí kostelů,  udělali tyto akce v duchu misií a povzbudili tak nejen k podpoře misií v zahraničí, ale také k podpoře misijního ducha mezi námi,“ dodal arcibiskup Jan Graubner.

Na přípravě misijního měsíce se podílí národní rada Papežských misijních děl, Charita Česká republika, Salesiánská asociace Dona Bosca a další církevní společenství.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony