Vzniká první české kontaktní místo sdružení ke cti sv. Josefa

Vzniká první české kontaktní místo sdružení ke cti sv. Josefa
13. května 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

„Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista a opravdový ženichu Panny Marie, oroduj za nás a za ty, kteří tento den umírají,“ zní modlitba, kterou se zavazují denně modlit členové Náboženského sdružení svatého Josefa, jehož první kontaktní místo vzniká nově i v Česku. Prostřednictvím modliteb a dobrých skutků, v každé chvíli a ve všech situacích, má pomoci umírajícím. 

„Počet umírajících se v mém okolí poslední dobou rapidně zvýšil, bohužel ne všem v jejich posledních hodinách můžu, i my kněží obecně, být na blízku. Hodně jsem přemýšlel, modlil se, až jsem se díky kapucínům v Sušici dozvěděl o tomto společenství, které funguje na Slovensku. Byla to odpověď shůry,“ přiblížil důvod vzniku české pobočky organizací pověřený kněz P. Václav Salák ze Zavlekova. Sdružení založil v roce 1913 blahoslavený Alojz Guanella (1842 -1915) s pomocí a se schválením papeže sv. Pia X. Oficiální sídlo má v Římě u kostela sv. Josefa, ale v období socialismu tajně kapucín  Sebastian Peter Jaďuď (1923 - 1998) zřídil pobočku tohoto sdružení i v ČSSR, kde převzali nad ním převzali záštitu bratři kapucíni v Kremnických Baních. Spravují členství pro obě země. „I přes nové centrum v České republice budeme fungovat společně. Tamní bratři mají klášter zasvěcení svatému Josefu, patronu dobré smrti, se denně modlí za umírající, týdně pak za členy spolku. Úctu k němu šíří velmi odhodlaně,“ nastínil budoucnost vznikajícího centra P. Salák. Zájemci o vstup do sdružení se mohou hlásit na e-mailu _huvV2pf09rjGK7_9mEE3W7r nebo u P. Václava Saláka na farním úřadě v Zavlekově patřícím do českobudějovické diecéze.

foto: archiv P. Saláka