Výprava Papežských misijních děl vyráží do Keni

Výprava Papežských misijních děl vyráží do Keni
11. dubna 2014 Události Autor: Filip Breindl

Se záměrem dokumentovat činnost církevních zařízení v Keni podporovaných dárci Papežských misijních děl v ČR (PMD) vyráží do východoafrické země čtyřčlenná výprava, v níž je zastoupen i redaktor Proglasu Filip Breindl.

"Chceme zachytit výpovědi tamních obyvatel o jejich radostech i starostech, zaznamenat život křesťanů v Keni a domů přivézt i kousek jejich velikonoční radosti - i to je důvod, proč se na cestu vydáváme ve Svatém týdnu a o Velikonocích," vysvětluje národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, jehož kromě zástupce Proglasu do Keni doprovodí filmový dokumentarista Martin Rýznar, tvůrce snímků z misijního prostředí Guyanská Diana, Zambijský bambo a Oázy perlového ostrova, a také ředitelka PMD v plzeňské diecézi Miriam Svobodová. "V diecézi Eldoret navštívíme kněžský seminář podporovaný našimi PMD a seznámíme se také s některými církevními zařízeními pro děti ze sociálně slabých rodin, sirotčinci a podobně. Čeká nás také přijetí u nairobského arcibiskupa, kardinála Johna Njueho a apoštolského nuncia v Keni, arcibiskupa Charlese Daniela Balva," popsal P. Šlégr. Výprava také v různých farnostech diecézí Nairobi, Eldoret a Machakos prožije liturgické slavení významných dnů této části církevního roku. "Rádi bychom zaznamenali také život místních katechumenů, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu o Velikonocích," řekl o natáčecích plánech výpravy Martin Rýznar. "Jsme rádi, že i prostřednictvím Proglasu mohou být s námi lidé, kteří misie podporují a modlí se za ně. Vnímám to tak, že mezi církví u nás a v Keni je duchovní pouto, které chceme naší návštěvou posílit. Zjišťujeme, že si můžeme pomoci navzájem, oni třeba nemají takové materiální bohatství, ale životem svých rodin nebo tím, jak prožívají velké svátky, nám mohou mnohé předat," uzavírá P. Šlégr.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony