Velehradské poutníky pozdravil papež František

5. července 2013 Události Autor: Filip Breindl

Dopisem oslovil papež František účastníky Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě, při níž vyvrcholily oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů na naše území. "Vřele si přeji, aby duchovní a kulturní dědictví Cyrila a Metoděje probudilo ve všech občanech České republiky touhu po vzájemném setkání a otevřenosti. Takové postoje, pokud jsou prožívány v křesťanské lásce, nabývají podoby nezištnosti, odpuštění a smíření," napsal papež František.

K osobní účasti na velehradských slavnostech ho pozvali představitelé českého státu i katolické církve. Římský biskup na místo vyslal svého legáta, záhřebského arcibiskupa, kardinála Josipa Bozaniće, který byl hlavním celebrantem mše na prostranství před velehradskou bazilikou - sloužil ji v češtině. "To, že papežský legát věnoval velkou pozornost tomu, aby se naučil své kázání interpretovat česky, je v diplomatické řeči obrovská poklona naším směrem," poukázal tajemník kardinála Dominika Duky P. Milan Badal.

Kardinál Bozanić připomněl odkaz věrozvěstů i význam Velehradu jako 'posvátné půdy, na které soluňští bratři Cyril a Metoděj na pozvání knížete Rostislava započali svoje apoštolské působení mezi Slovany'. "Je třeba putovat sem na Velehrad, abychom poděkovali za dědictví, které nám svatí Cyril a Metoděj zanechali a abychom lépe poznali důležitost křesťanství v životě a kultuře slovanských národů," uvedl papežský legát, který během svého pobytu v Česku několikrát poukázal na pouto Chorvatska s naší zemí, například na český původ prvního záhřebského biskupa Ducha.  Dodal, že věrozvěsti na základě písma svatého vytvořili kulturní identitu spojující víru, jazyk, písmo i obřad. Podle legáta si byli vědomi důležitosti identity jednotlivých národů, ale stejně tak si vážili společné víry. "V současných okolnostech, ve kterých žije Evropa a evropské národy, poselství této dvojice patronů neztratilo svěžest. Oni nás i dnes učí, jak budovat společenství evropské rodiny a vážit si zvláštností jednotlivých národů a jejich kultur," řekl kardinál Bozanić velehradským poutníkům. 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony