Ve zdravotnických zařízeních začnou sloužit noví kaplani

V České republice je nedostatek nemocničních kaplanů
3. května 2019 Události Autor: Ondřej Šimeček

Na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity (ETF) dnes skončil přípravný kurs nemocničních kaplanů s předáváním osvědčení. 

„Kaplanská profese nemá ze zákona vlastní oporu, myslím si, že jich je potřeba více. Do jisté míry to, jestli je ve zdravotnickém zařízení kaplan, záleží na ochotě vedení a financích zařízení. Kaplany platí nemocnice. Pokud by práce nemocničního kaplana byla v zákoně jako řádné zaměstnání, tak by ta situace možná byla jiná,“ popsal současnou situaci proděkan pro studijní záležitosti ETF Ladislav Beneš.

Čtrnáct absolventů kursu se přes rok vzdělávalo, aby uměli spolupracovat v mezioborovém nemocničním týmu, a zároveň dokázali přinášet pacientům, jejich blízkým a personálu nemocnic naději a duchovní útěchu.

„Do kurzu přijímáme absolventy magisterského studia teologie, výjimečně studenty bakalářského studia,“ řekl Beneš.

Kromě teoretické výuky a reflexe vlastního jednání a zastávaných postojů absolvovali studenti též praxi ve třech nemocnicích pod vedením zkušených nemocničních kaplanů ze tří různých církví.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony