Smíření mezi křesťany a muslimy ve Středoafrické republice v ohrožení

Smíření mezi křesťany a muslimy ve Středoafrické republice v ohrožení
7. února 2019 Události Autor: Pavel Chaloupka

Křehký mír ve Středoafrické republice, bohaté na zlato, diamanty i ropu, je znovu vážně ohrožen. 

V jedné z materiálně nejchudších zemí světa se zvyšuje riziko propuknutí otevřené války. Podle svědectví řady místních lidí se množí ozbrojené útoky na vesnice i vozidla na silnicích a hrozí nová eskalace násilí mezi křesťany a muslimy.

Okolo 80 % země zůstává pod nadvládou nepřehledného množství jednotek rebelů a milic, které často rabují. Nepříliš úspěšná se zdá i vojenská mise OSN Minusca, rebely se nedaří odzbrojovat. V zemi je viditelné působení ruských žoldnéřů a čínských obchodníků s nejasnými zájmy. Jedním z hlavních zájmů země i mezinárodní komunity je především smiřování znesvářených křesťanů a muslimů, výsledky jsou však nejisté.

Katolické misie začínají být znovu vyhledávány skupinami uprchlíků, kterým stát neumí zajistit bezpečí. Evropští misionáři, kteří v zemi desítky let působí, zažili už několik převratů a znají vypjaté situace, jež převratům předchází, sledují situaci s velkým zneklidněním. Na nemnoha místech se jim podařilo s velkým úsilím zahájit a prohlubovat proces smíření, který jinak na většině území selhává. Dle slov italského misionáře Aurelia Gazzery, který v zemi působí již téměř 30 let, stát neinvestuje do rozvoje žádné peníze, a proto jsou rozvojové

projekty nestátních organizací pro SAR tak zásadní. Otec Aurelio je již 15 let ředitelem regionální pobočky Charity ve městě Bozoum, která realizuje řadu projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. „Naštěstí je tady pár nadějných společných projektů. Například v oblasti vzdělávání je to projekt Škola hrou ve Středoafrické republice, který vytvořila organizace SIRIRI. Jedná se o revoluční projekt v oblasti základního vzdělávání, který je pro budoucnost země velkou nadějí.“ SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity ( www.prosperity.com) , ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2018 umístila jako 148. ze 149 sledovaných zemí.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony