Služba rané péče pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi

Služba rané péče pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi
1. listopadu 2021 Události Autor: Nikola Samcová

Osvětová kampaň Týden rané péče po celé republice informuje veřejnost o tom, jak se žije rodinám s dětmi s handicapem a jak jim pomáhá služba rané péče.

Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život. Služba těmto rodinám pomáhá překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením a vytváří pro ně takové podmínky, aby mohlo dítě vyrůstat v domácím prostředí, nikoliv v ústavní péči. Týden rané péče se snaží o této problematice více informovat. Letošní čtrnáctý ročník se koná ode dneška do neděle. Hlavním sloganem je Slovo „nejde“ neexistuje. Tuto větu zpívá v jedné ze svých písní skupina Mirai, která se stala ambasadorem projektu. „Tento slogan odkazuje na to, že rodiče prokazují velkou sílu a odhodlání. Překonávají spoustu překážek, aby své dítě podpořili tím nejlepším možným způsobem. V rámci celého týdne se o situaci těchto rodin a o tom, jak jim pomáhá raná péče, informuje po celé České republice. Mnohá centra, která se do kampaně zapojila, připravila program, který je k dohledání na našich webových stránkách. Jedná se například o dny otevřených dveří, výstavy, besedy, workshopy pro malé i velké a mnoho dalšího,“ řekla Proglasu Kristina Mezníková, koordinátorka projektů z ostravské Společnosti pro ranou péči. „Konkrétně v Ostravském centru Nová Karolina je k vidění výstava fotografií autorky Miluše Pagáč, která je nejen fotografkou, ale také maminkou, která službu rané péče využívala. Kromě toho jsme připravili také workshop, kde mohou návštěvníci vidět pomůcky, které používáme při práci s dětmi se zrakovým postižením v rodinách. Mohou si je vyzkoušet a například s černými klapkami na očích zjistit, jaké to je, když se musí spoléhat na jiné smysly, než právě třeba na zrak,“ přiblížila program Mezníková.

Smyslem Týdne rané péče je informovat rodiny o tom, že tato služba existuje a mohou ji využít. „Je důležité, aby se rodiny o tom, že se mohou na ranou péči obrátit, dozvídali včas. To znamená co nejdříve potom, co se dozví o handicapu dítěte, aby mohla nastoupit správná podpora a pomoc, aby rodiče tu náročnou situaci zvládali co nejlépe a aby jejich život probíhal tím nejlepším možným způsobem,“ zdůrazňuje Mezníková. Služba raná péče funguje v České republice třicet let, je bezplatná a mohou se na ní obracet rodiny s dětmi s handicapem z celé republiky. „Přesto informovanost není dokonalá. Stále se stává, že se o ní rodiny dozvídají pozdě a ty začátky pak prožívají zbytečně těžce a sami, bez nějaké podpory,“ dodává Mezníková. Právě za podporu je vděčná i maminka handicapované Anety. „Kdyby tu raná péče nebyla, tak cesta životem Anet, hlavně tím začátkem, by byla mnohem strmější. Není tady totiž nikdo, kdo by nám jinak pomohl, kdo by nás navedl a ukázal, jak pracovat s takovým dítětem. V běžném životě Vás moc lidí nepochopí. A oni tu stojí s laskavostí, porozuměním a pochopením. Ukážou, jak pracovat s pomůckami. Není problém si je půjčit, takže se nemusí kupovat. Jsou tady a ví, v čem potřebujeme pomoci,“ řekla webu Společnosti pro ranou péči.

Kromě informovanosti si Týden rané péče klade za úkol posílit spolupráci napříč obory sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství, a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice. „Střediska spolupracují nejen mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci,“ říká ředitelka olomouckého střediska Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.