Slovenský projekt zviditelňovaní poutních stezek

Slovenský projekt zviditelňovaní poutních stezek
5. prosince 2018 Události Autor: Pavel Chaloupka

Prešovský kraj pořádá dnes na Řeckokatolické fakultě místní univerzity besedu o projektu „Svatomariánská pouť – Světlo z východu“. Setkání je součástí série besed a konferencí zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o poutních místech. Ambicí projektu je podpořit náboženský turismus, doplnit chybějící infrastrukturu na známých poutních místech a prostřednictvím odborných konferencí ale i besed zvyšovat zájem významných starobylých poutních míst v regionu.

Vlajkový projekt přináší do prešovského kraje více než 2 milionu eur a pomáhá vytvářet a revitalizovat stávající i nové poutní trasy. Projekt, který uspěl v rámci výzvy programu slovensko-polské přeshraniční spolupráce, je inspirovaný nejznámější poutní trasou do Santiaga de Compostela.

"Jde o projekt slovensko-polské spolupráce, jediný, ve kterém jsme hlavním lídrem v rámci Slovenska. Chceme jím přitáhnout na naše poutní místa další poutníky a rozšířit náboženský cestovní ruch, ve kterém vidíme velký potenciál i možnosti turismu pro celý Prešovský kraj, "zdůraznil předseda Prešovského samosprávného kraje Milan Majerský. Hlavní cíl se soustředí na novou poutnickou trasu - Svatomariánskou pouť a podporu sakrálního turismu budováním infrastruktury v Litmanové v okrese Stará Ľubovňa, v Ľutine v okrese Sabinov, v Gaboltové v okrese Bardějov a v Levoči. Plánovaný rozpočet projektu je přibližně 4,3 miliony eur, z toho na slovenské straně se proinvestuje více než 2,1 milionu eur. Řeckokatolická farnost Litmanová plánuje v projektu vybudovat poutně-informační centrum s areálem. Při farnosti v Ľutine dotvoří turistickou infrastrukturu.

Římskokatolická farnost Levoča chce vytvořit odpočinkovou zónu s křížovou cestou, vybudovat zpevněné vjezdy k jednotlivým odpočinkovým zónám a modernizovat i dobudovat hygienická zařízení na Mariánské hoře. Farnost Gaboltov dotvoří areál poutního místa a vybaví ho přístřeškem a hygienickými zařízeními. Plánuje stavební úpravy pramene sv. Vojtěcha, instaluje osvětlení, přibudou chodníky, informační systém s ozvučením a prvky drobné architektury. Koordinátorem projektu je Prešovský samosprávný kraj, kromě čtyř farností na slovenské straně na něm participují Inovační partnerské centrum a Krajská organizace cestovního ruchu Severovýchod Slovenska. Budou mít na starosti zejména tzv. měkké aktivity, jako workshopy, umělecké sympozia, odborné fóra, výstavy a vytvoří internetový portál. Na polské straně projekt s podobnými ambicemi podporuje Podkarpatské vojvodství a Institut mezikulturního dialogu Jana Pavla II. v Krakově a čtyři farnosti.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony