Připomínka služby skautů nové republice

Připomínka služby skautů nové republice
5. září 2018 Události Autor: Pavel Chaloupka

Před sto lety, na podzim roku 1918, se tehdejší starosta Junáka – českého skauta, Josef Rössler - Ořovský spolu se zakladatelem skautingu, Antonínem Benjaminem Svojsíkem, stali iniciátory pomoci skautů vládě nově vznikající republiky. Zhruba stovka skautů se zapojila do služby doručování zásilek.                    

„Svojsík svolal skauty 28. října 1918 pomocí inzerátu v odpoledních novinách. Na druhý den se v ulicích Prahy objevily stovky skautů a skautek, kteří se okamžitě zapojili do služby nově vznikající republice. Někteří vykonávali ve dne v noci strážní službu na strategických místech, mladší skautky šily kokardy pro důstojníky a policisty, starší pomáhaly jako úřednice, telefonistky nebo tlumočnice,”  popisuje vedoucí Skautského archivu, Roman Šantora. Na kole, pěšky i tramvají, ve dne i v noci, přenášeli důležité zprávy mezi členy Národního výboru a novými úřady. Psaní byla opatřena speciálním razítkem, podpisem kurýra a známkou, která byla v podstatě první čekoslovenskou známkou v poštovním styku a první známkou na světě se skautskou tematikou.

Tuto bouřlivou dobu přibližuje dětský kanál veřejnoprávní televize Déčko novým zábavně-vzdělávacím seriálem Skautská pošta 1918. Tématu Pošty českých skautů se věnuje i výstava „Pošli to dál“. Poštovní muzeum v Praze na ní kromě kurýrní služby přibližuje i další způsoby, kterými skauti za sto let republiky pomohli své zemi. V polovině září ji doplní i městská hra pro rodiny s dětmi, která účastníky zavede na místa spojená se skautskou poštou.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

NyníHudební siesta
Skladba: Koncert Es-dur pro klarinet a orchestr op. 36 - Rondo; Autor: Kramář František Vincenc; Dirigent: Caeyers Jan; Sóla: Boeykens Walter - klarinet; Soubor: Nový belgický komorní orchestr
12:40Střípek poezie
12:45Hudební siesta – 2. část
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony