Papež František prožívá duchovní cvičení zaměřené na poezii

Papež František prožívá duchovní cvičení zaměřené na poezii
12. března 2019 Události Autor: Hana Strašáková

Papež František prožívá společně se členy římské kurie postní duchovní cvičení nedaleko Říma. V exercičním Domě Božského Mistra v obci Ariccia má program na starosti benediktinský opat Bernardo Francesco Maria Gianni. Během pěti dní tak účastníky provede svými podněty z tvorby poválečného italského básníka Maria Luziho.

Proč se ale průvodce duchovním cvičením zaměřil na poezii? „Myslel jsem, že by mohlo být užitečné znovu se podívat z mnišského pohledu na napětí mezi naším srdcem zakořeněným v Pánu, v tajemství, v liturgii, v bratrském životě, v práci a mezi životem ve světě,“ řekl opat Gianni serveru Vatican News. Kromě italského autora sbírky Čest pravdy, která je nejvýznamnějším dílem italské poválečné poezie, zmiňuje opat také odkaz italského politika Giorgia La Piry, dvojnásobného florentského starosty a dominikánského terciáře, u něhož probíhá beatifikační proces. La Pira podle něj promítá svou katolickou víru do politického a občanského angažmá stejně jako se Luzi snaží navrátit básnický výraz do reality a v básníkovi spatřuje hledače pravdy. „Myslím, že nehledě na veškerou rétoriku, skutečně potřebujeme krásu a papež nám to mnohokrát připomenul. Krásu, která není estetismem a únikem od myšlení, utrpení a proroctví, nýbrž krásu jako možnost, jak navrátit vysoká měřítka do našich životů a soužití. Kultura a krása jako výchova k životu, tak, jak ji církev po staletí předkládala v mnišském životě,“ komentuje Bernardo Gianni zaměření programu na estetický požitek.

Každý den účastníci exercicií zahajují společnou ranní mší, poté si vyslechnou dopolední a odpolední meditaci a následné rozjímání završí večerní nešpory s eucharistickou adorací. V poslední den pátek 15. března je na programu závěrečná dopolední meditace a poté návrat do Vatikánu.

V těchto dnech prožívají duchovní cvičení také čeští a moravští biskupové ve Svaté zemi. Na exercicie bude navazovat 117. plenární zasedání České biskupské konference, historicky vůbec první v Jeruzalémě.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony