Očekávané události soboty 26. listopadu 2022

Očekávané události soboty 26. listopadu 2022
26. listopadu 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevře své dveře zájemcům o studium, nabídne možnost potkat se osobně s vyučujícími i děkanem, zeptat se studentů, jak se jim studuje, a dozvědět se informace o přijímacích zkouškách a průběhu studia přímo od referentek studijního oddělení.

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, které bude v od 10 hodin v kostele svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně předsedat biskup Josef Nuzík, složí slib do rukou svých církevních představených šestnáct nemocničních kaplanů – patnáct z římskokatolické církve a jeden z Církve českobratrské evangelické.

Pomocný biskup pražský Václav Malý bude v 15 hodin v kostele svatého Remigia v Čakovicích  celebrovat mši svatou ke 100. výročí narození kněze a politického vězně Antonína Bradny. 

Kardinál Dominik Duka v 16 hodin požehná sochu svatého Kryštofa, patrona řidičů a cestujících ve střešovické vozovně v Praze.

Lidé, jejichž křest předpokládá o Velikonocích přespříštího roku nebo i později, budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v předvečer první neděle adventní v 16.30. Poté následuje setkání katechumenů a jejich ručitelů se Zdenkem Wasserbauerem, pomocným biskupem pražským, v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském.

Vzpomínková bohoslužba u příležitosti nedožitých 55. narozenin někdejšího ředitele Salesiánského střediska mládeže v Plzni Antonína Nevoly se uskuteční v kostele svaté Terezičky v Praze Kobylisích od půl sedmé večer.

Se světovou premiérou nové skladby Mariose Christou „Dvořák na Kypru“ vystoupí od 18. hodiny v Arcibiskupském paláci klavírní trio Trio Bohémo. Výnosy ze vstupenek poputují na projekt obnovy Boromejské zahrady v Praze pod Petřínem.