Očekávané události 14. února 2019

Očekávané události 14. února 2019
14. února 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Nabízíme výběr z očekávaných událostí ve čtvrtek 14. února 2019, kdy si připomínáme nejen sv. Valentina ale letos i 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.

Papež František v Římě zahájí zasedání řídící rady Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD). Tato agentura Spojených národů je zastoupena ve 181 státech a zabývá se podporou nejchudších zemědělských populací, jak v otázce zajištění kvalitnější výživy, tak rozvíjení možností většího výdělku a orientace se ve výzvách současnosti.

Jak již bylo zmíněno, dnes si připomínáme 1150. výročí úmrtí jednoho ze slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner bude hovořit o významu těchto slovanských apoštolů v polské Częstochowé na sympoziu „Svatí Cyril a Metoděj, patroni Evropy – vize sv. Jana Pavla II.“. V Česku si jej připomeneme např. od 18. hodiny v olomoucké katedrále sv. Václava, kdy mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje bude celebrovat olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Následně v sakristii olomoucké katedrály proběhne akademické kolokvium, kde se nad svatým Cyrilem jako překladatelem bude zamýšlet Mons. prof. Ladislav Tichý a o cyrilometodějských jubilejích bude mluvit dr. Jitka Jonová. Na závěr bude představen český překlad Jeruzalémské bible a prezentovány akce k jubilejnímu roku. Také v Olomouci, ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, si úmrtí sv. Cyrila připomenou při slavnostní bohoslužbě, kterou za mravní a duchovní obnovu našeho národa bude sloužit ve staroslověnštině P. doc. Rudolf Smahel. Mše svatá začíná v 17.30. 

Druhým dnem v Ktiši pokračuje zasedání Sekce pro mládež při ČBK. Jeho součástí bude i  mše sv. v Kájově, kterou bude od 11.30 celebrovat biskup Pavel Posád. Na programu bude příprava plánovaných akcí: například Eucharistického kongresu v Maďarsku (2020) nebo Fóra mládeže (2020). V roce 2021 by se také mělo konat Celostátní setkání mládeže jako příprava na Světový den mládeže v Portugalsku (2021).

Zasedání pléna České konference rektorů se koná v Brně.

Na letňanském výstavišti v Praze začíná desátý ročník rybářského veletrhu For Fishing. Letos se ho zúčastní více než 180 vystavovatelů z deseti států Evropy.

V Karlových Varech se uskuteční Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji. Na programu bude např. obnova vitráží kostela v Horním Slavkově nebo 100 let Bečovské botanické zahrady.

Vyvěšením praporu na plzeňské radnici dnes připomenou 100. narozeniny cestovatele Miroslava Zikmunda. Při této příležitosti vyjde i poštovní aršík s názvem Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. V Plzni se po rekonstrukci znovuotevře historické podzemí města a plzeňské biskupství u příležitosti dnešního svátku sv. Valentýna připravilo celodenní akci 1+1zdarma pro vstup na věž katedrály. Podobná akce se uskuteční i v Brně. Páry se v podvečer mohou vydat na věž Staré radnice (od 17:00), případně do brněnského podzemí (od 16:30) a na obou místech dostanou přípitek a růži na přivítanou.

A v Aare ve Švédsku neopomeňme Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Na programu je obří slalom žen (1. a 2. kolo) i mužů (kvalifikace).

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony