Náboženští představitelé k protestům v Hongkongu

Náboženští představitelé k protestům v Hongkongu
20. června 2019 Události Autor: Daniel Blažke

Protesty v Hongkongu podpořil také kardinál John Tong Hon, apoštolský administrátor diecéze Hongkongu, spolu s předsedou rady jednadvaceti církví Erikem So Shing-yitem.

Vyzvali vedoucí exekutivy Carrie Lamovou, aby stáhla kontroverzní zákon o vydání. Oba náboženští představitelé zároveň přijali omluvu Lamové za konflikty ohledně zákona, které vyvolaly masové demonstrace. Během tiskové konference Lamové proběhlo i kolokvium představitelů šesti náboženských vůdců Hongkongu, které se skládá ze zástupců katolické církve, protestantských církví, buddhismu, taoismu, islámu a konfucianismu, a vyzvalo demonstranty, aby přijali omluvu Lamové. Ta při svém opětovné omluvě řekla novinářům, že přijímá mnoho odpovědnosti za nedostatky vlády v souvislosti s pozměňovacím návrhem zákona. Zároveň však odmítla úplně návrh stáhnout a rezignovat na svou funkci. Podle náboženských vůdců se s nimi Lamová setkala 17. června a přislíbila naslouchat jejich kritice i v budoucnu. Kolokvium také vyzvalo protestující, aby se vrátili k denním povinnostem a ukončili konflikt. Vládu požádali o shovívavost při výkonu trestu na zadržených protestujících.

Biddy Kwok, prezident rady Spravedlnost a mír (Iustitia et pax) v Hongkongu věří, že konflikt může vyřešit jen rezignace Lamové. „Ačkoli se omluvila, neuznala, že jednala špatně a odmítla upravit zákon o vydání. Řekla jen, že si během dalších tří let svého mandátu bude počínat lépe.“ Omluvu Lamové nepřijal ani mladý katolík John Mok Chit-wei. „Naprosto ignorovala požadavky protestujících: naprosto stáhnout zákon a přestat s obviňováním protestujících z nepokojů.“ řekl Mok. Kritizoval také závěry kolokvia: „Prohlášení vyzývá lidi, aby přijali omluvu Lamové, nastoupili zpět do škol a do zaměstnání a ustoupili od dalšího konfliktu. Ale náboženští vůdcové zřejmě přehlížejí zdroj konfliktu. Tím zdrojem je vláda.“

NyníPísničky pro hezké...
Píseň: Tak se věci mají (2018); Interpret: Něžná noc; Album: Něžná noc (Šrůmová–Hedl): Tak se věci mají
16:00Pozvánky na festivaly
16:45Písně
16:55Folklorní okénko
17:55Myšlenka na den
18:00Modlitba růžence (slavný)
18:35Hudební zastavení

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony