Na věčnost odešel Mons. Josef Šindar, dlouholetý děkan tišnovský

Na věčnost odešel Mons. Josef Šindar, dlouholetý děkan tišnovský
18. září 2013 Události Autor: Kateřina Kovaříková

V úterý 17. září zesnul po delší nemoci dlouholetý tišnovský děkan monsiňor Josef Šindar, znalec života národa Lužických Srbů. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 20. září v kostele sv. Václava v Tišnově a v sobotu 21. září v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích u Hodonína. 

 

Josef Šindar se narodil 29. března 1933 v Lužicích u Hodonína, na kněze byl vysvěcen 26. června 1960 v Litoměřicích.

Jako kooperátor působil postupně ve Znojmě u sv. Mikuláše,v Třebíči - městě, v Hodoníně a v Čejkovicích.V roce 1970 se stal zastupujícím administrátorem v Bulharech,
Milovicích u Mikulova a Pavlově u Mikulova, o rok později ve Ždánicích.

Od roku 1972 působil jako administrátor v Kučerově, později ještě v Rostěnicích.

Na jaře roku 1979 byl ustanoven farářem v Tišnově a Předklášteří, v červenci téhož roku byl jmenován děkanem tišnovským, krátce spravoval i farnost Žďárec.

Několik let byl členem Kněžské rady a Sboru poradců.

Od srpna 2010 byl výpomocným duchovním v Deblíně a žil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova, kde po delší nemoci zemřel 17. září 2013.

V dubnu roku 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla v roce 2013 při příležitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje.

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 20. září v kostele sv. Václava v Tišnově a v sobotu 21. září v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích u Hodonína.  

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony