Na pravosti ostatků naše víra nestojí

Na víře v ostatky naše víra nestojí
28. ledna 2020 Události Autor: Jitka Skřičková

„Librarius není Librarius“ - tak je možné shrnout výsledky historického, archeologického a antropologického výzkumu domnělých tělesných pozůstatků Jindřicha zvaného Librarius. První převor někdejšího dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích odpočívá jinde, než se předpokládalo.

Na bádání se podílela archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová, která má za sebou například výzkum ostatků sv. Auraciána z blízké katedrály sv. Mikuláše. Během konference konané přímo v prostoru kláštera v úterý 28. ledna 2020 potvrdila, že radiokarbonové metody jsou neúprosné a stáří kosterních nálezů ze zazděné niky v prostoru kostela Obětování Panny Marie datovaly až do doby po roce 1300, zatímco Jindřich zvaný Librarius zemřel roku 1281. Navíc tělesné pozůstatky patří patrně nejméně jednomu muži, ženě a dítěti a dále byly do ostatkové schránky přidány i kosti zvířecí: 

Zjištěná skutečnost ale nemění nic na přínosu prvního převora kláštera pro rané dějiny jihočeské metropole, rozvoj města, církve i školství na jihu Čech v druhé polovině 13. století, připomněl kardinál Dominik Duka, jeden z iniciátorů výzkumu: 

V podobném duchu přínos současníka svatého Tomáše Akvinského zhodnotil i sídelní českobudějovický biskup Vlastimil Kročil:

Význam údajného zpovědníka Přemysla Otakara II. tedy nespočívá v jeho posmrtném životě, ale právě v tom obyčejném lidském.

Konference sice vyvrátila, že by tělesné pozůstatky patřily Jindřichu Librariovi, ale vědci i zástupci církve předpokládají, že pod zkoumanou nikou v kostele se mohou nalézat ještě další kosti, jež by dotyčnému teoreticky patřit mohly. Výzkum tedy bude patrně pokračovat.

O prvním českobudějovickém převorovi jsme na Proglasu informovali také v pořadu našeho jihočeského studia, kde se nad jeho osobností zamýšlejí Zuzana Thomová spolu s kostelníkem Jiřím Míchalem.   

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony